Poszukiwany autor filmu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu żyjących jeszcze uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki do Czortkowa, z czerwca 1991 roku, na uroczystości związane z ekshumacją i powtórnym pochówkiem zamordowanych przez NKWD 2 lipca 1941 r. czortkowskich zakonników.

Wyprawę złożoną z ok. 150 osób (5-6 autokarów z rożnych miast naszego kraju) prowadziła wówczas Śp. Róża Sokołowska (zm. 10.11.2022 r. w Warszawie – Wesołej, vide: profil facebook Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej kresymuzeum.pl

Dysponujemy kilkugodzinnym, unikatowym, nagraniem video, na którym utrwaliły się osoby i wydarzenia. Kłopot w tym, że nie znamy autora filmu. Co prawda upływ czasu odbił się na jakości materiału, zwłaszcza na ścieżce dźwiękowej, niemniej bez trudu można rozpoznać twarze, przyjrzeć się im, doświadczyć choć namiastki emocji tamtych dni.

W 2006 roku kardynał Marian Jaworski rozpoczął we Lwowie proces beatyfikacyjny męczenników, o których powiedział, że złożyli ofiarę z życia z powodu nienawiści ich oprawców do wiary i Pana Boga. Tragiczne wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat przybliżamy na stronie naszego Portalu kresymuzeum.pl w artykule „Historia i Zjazd Czortkowian – Warszawa 04.09.2022 r.”, w zakładce Wydarzenia, Relacje.

Liczymy na to że ktoś w Państwa otoczeniu pomógłby nam ustalić autora zapisu i przyczynić się w ten sposób do publikacji materiału, zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tak oto wspólnie wypełnilibyśmy obowiązek przekazania młodym pokoleniom prawdy
historycznej ad perpetuam rei memoriam.

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Centrum Kulturalnego w Przemyślu realizuje zadanie upowszechniania dziedzictwa Kresów Rzeczypospolitej w jego różnych wymiarach. Jest miejscem gromadzenia i udostępniania w nowoczesnej formie różnorodnych treści, w tym
informacji, wspomnień, zdigitalizowanych eksponatów i in. związanych z kresowym dziedzictwem. Patronują mu Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i Akademia Dziedzictwa Kresów z prof. dr. hab. Antonim Kamińskim jako jej przewodniczącym.

Bylibyśmy nieskończenie wdzięczni, gdybyście Państwo zechcieli włączyć się do współpracy w tym szczytnym celu. Poczytywalibyśmy sobie za honor, jeśli byłoby to oczywiście wolą Sz. Państwa, móc zaprezentować na naszym Portalu MDKDR Stowarzyszenie, w którym jesteście Państwo skupieni.

Pozostajemy wierni naszej misji upowszechniania wiedzy o Kresach, ze szczególnym uwrażliwieniem na historię zapisaną w postaciach i losach naszych zacnych rodaków, którzy doświadczyli niebywałych prześladowań za wiarę i polskość.

Z kresowym pozdrowieniem oraz wyrazami najgłębszego uszanowania

Józef Fil
Redaktor Portalu MDKDR
Dział Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej
Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Stanisława Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
e-mail: j.fil@ck.przemysl.pl