Historia

 1. I Kadencja (1988-1990) -Powołanie Towarzystwa Miłośników Lwowa, Zjazd Wyborczy – Wrocław, 27.10.1988 r.
 2. II Kadencja (1991-1996). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Brzeg,cz.114-15.XII.1991,cz.2 29.II.1992 r.
 3. III Kadencja (1996-2000). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Brzeg, 17-18.II.1996 r.
 4. IV Kadencja (2000-2004). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Bydgoszcz, 26-27.III.2000 r.
 5. XV-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław 21-22.09.2003 r.
 6. V Kadencja (2004-2008). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Bydgoszcz-Pieczyska, 1-2.05.2004 r.
 7. VI Kadencja (2008-2012). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Szczawno-Zdrój, 25-27.04.2008 r.
 8. XX-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław 4-5.10.2008 r.
 9. VII Kadencja (2012-2016). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich –Wrocław, 21-23.09.2012 r.
 10. XXV-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław, 21-22.09.2013 r.
 11. VIII Kadencja (2016-2020). Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich –Wrocław, 23-25.09.2016 r.
 12. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Członków TMLiKPW, Wrocław – 21-23.IX.2018 r.

– 1 –

I Kadencja 27.10.1988r. – 22.06.1990r.
Powołanie Towarzystwa Miłośników Lwowa – I Zjazd Wyborczy 27.10.1988 r.

Wrocław odegrał decydującą rolę w przywracaniu publicznej pamięci o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Lwów był częścią łacińskiego Zachodu, ale równocześnie był otwarty na Wschód, na ten południowo-orientalny, rusko-ormiański, nigdy rosyjski. Lwów rozumiał ten Wschód, ale z Zachodu, z Wrocławia przez Kraków i Lwów biegł średniowieczny, stary szlak handlowy nad Morze Czarne i ta złota żyła stanowiła podstawę bogactwa tych miast.

Ustalenia konferencji jałtańskiej spowodowały, że po II wojnie światowej osiedliły się właśnie we Wrocławiu tysiące expatriowanych, rdzennych, tj. polskich Lwowian. Właśnie to oni przede wszystkim wywarli wpływ, przez swój charakterystyczny sposób bycia i typ kultury wielkomiejskiej, na oblicze Wrocławia. Historyk i wybitny publicysta angielski Timothy Ash tak to określił: „polskie miasto Lwów przeniosło się do niemieckiego Breslau przekształcając je na Wrocław”. I właśnie dlatego we Wrocławiu, gdy tylko stało się to możliwe ze względów politycznych, powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa. Odpowiednie dokumenty zostały złożone w dniu 22 kwietnia 1988 r. w Urzędzie Wojewódzkim i po 5 miesiącach 22 września grupa inicjatywna tego przedsięwzięcia otrzymała decyzję o zarejestrowaniu. Przyjęto nazwę: Towarzystwo Miłośników Lwowa we Wrocławiu, wpisując do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod nr 109. Byliśmy pierwszą organizacją Kresową zarejestrowaną w rejestrach Polski po II Wojnie Światowej.

Pomysł utworzenia Towarzystwa wyszedł od oczywiście lwowianina, lekarza weterynarii i zarazem fotografika Zdzisława Zielińskiego. Do niego dołączyli Stanisław Krzaklewski, oraz Emil Teśluk. Tę trójkę wkrótce wsparli mec. Joanna Wolak, Jadwiga Kaluscha, Zdzisław Ojrzyński, Zbigniew Wenz, Danuta Nespiak i najmłodszy wśród nich lwowianin lek. med. Andrzej Kamiński. Tworzenie się przyszłego Towarzystwa napotykało na duże trudności. Grupa inicjatywna działała w bardzo trudnych warunkach politycznych. Należało pokonać barierę przepisów prawnych, nie mniejszą trudność stanowiło opracowanie statutu. Powstające Towarzystwo nie posiadało lokalu, ani środków pieniężnych. Dzięki przychylności Oddziału Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego, pierwsze prace organizacyjne mogły się tam odbywać. Nie można pominąć prof. Franciszka Bielickiego, dzięki któremu udostępniono nam w siedzibie SD lokal. Tu przygotowywano materiały do przeprowadzenia pierwszego Walnego Zebrania Wyborczego Towarzystwa.

Dzień 27 października 1988 r. dla lwowian był dniem szczególnym. W sali Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, przy udziale blisko 1.000 rozentuzjazmowanych lwowian odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Miłośników Lwowa. Towarzystwo za główne cele postawiło sobie:

 • pielęgnowanie dorobku historycznego, kulturowego, naukowego Kresów Wschodnich jako integralnej części tradycji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • utrzymywanie bliskiej więzi z Rodakami na Wschodzie i organizacjami polskimi,
 • niesienie szeroko pojętej pomocy Polakom tam mieszkającym, zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom starszym, schorowanym.

Wybrano I Zarząd. Prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa został inicjator powołania Towarzystwa Zdzisław Zieliński. V-ce Prezesami T. Myczkowski, T. Zipser, członkami W. Dzieduszycki, L. Flis, J. Kaluscha, A. Kamiński, J. Kondzioła, S. Krzaklewski, A. Korman, S. Leszczyński, D. Nespiak, Z. Ojrzyński, L. Sawicki, E. Teśluk, J. Ziembicki. Po trzymiesięcznym prezesowaniu funkcję tą przejął Tadeusz Myczkowski.

Pierwsze inicjatywy

Powołanie TML szerokim echem objęło Polskę. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kluby w wielu miastach kraju. We Wrocławiu powołano 6 klubów. Palmę pierwszeństwa dzierży klub im. Orląt Lwowskich, natomiast pierwszym oddziałem był Oddział w Świdnicy powołany 6 grudnia 1988 r. Zrozumiałym jest fakt, że siłą sprawczą i napędową, rezerwuarem entuzjazmu w tym działaniu byli dawni mieszkańcy Lwowa i Kresów, a z czasem ich sympatycy. Wśród kresowian byli też i tacy, którzy nie kryli swego pesymizmu dla tej sprawy, ale ich przepowiednie nie sprawdziły się.

Nie dane było Lwowianom uczcić tak ważne wydarzenie, złożeniem wieńca na Cmentarzu Obrońców Lwowa, który był jeszcze wtedy wysypiskiem. Zdecydowano, że uroczyste złożenie wieńca odbędzie się na grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Z udziałem Kompanii Honorowej WP, w dniu 28 listopada 1988 r., wśród licznie zgromadzonych nie tylko Lwowian, złożono wieniec. Jak silna była wola działania niech świadczy fakt wydania pierwszego numeru czasopisma pt. „SEMPER FIDELIS”, który ukazał się w grudniu 1989 r.

Zmiany przepisów o stowarzyszeniach zmobilizowały Zarząd do opracowania nowego statutu i jego zatwierdzenia, a to wymagało zwołania kolejnego Walnego Zebrania. Okres pomiędzy I a II Zjazdem, który odbył się w dniu 23 czerwca 1990 r. był nasycony różnego rodzaju działaniami. Organizowano imprezy związane z obchodami rocznic dotyczących Lwowa i Kresów Wschodnich, prelekcjami na tematy Lwowskie, wyjazdami do Lwowa, zbiórki pieniężne m.in. na odbudowę kościoła św. Elżbiety, cmentarza Łyczakowskiego i Obrońców Lwowa.

Działalność od powołania Towarzystwa 27 października 1988r. do pierwszego Zjazdu Sprawozdawczego 23 czerwca 1990r.

10 czerwca 1989 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Przewodniczących i Delegatów TMLiKPW. Kolejny Zjazd Delegatów odbył się w Bytomiu 23 września 1989 r.

W tym okresie zarejestrowało się 57 jednostek terenowych (Oddziałów i Klubów) oraz 6 Klubów we Wrocławiu. Długi jest rejestr dokonań w tym krótkim, bo zaledwie dwuletnim okresie.

W Krakowie przy Oddziale powstają koła Zółkwian, Samborzan, Tamopolan, Złoczowian, Stanisławowian. Oddział podjął próbę organizacji inwentaryzacji i przeprowadzenia prac przy remontach kościołów lwowskich i Małopolski Wschodniej. Ponadto:

 • zorganizował przyjazd dzieci ze Lwowa,
 • wystąpił z inicjatywą zbiórki pieniężnej na ufundowanie sztandaru AK Obwodu Lwowskiego (został wykonany),
 • grupa adwokatów zorganizowała spotkanie na temat stosunków polsko-ukraińskich,
 • oddział w Bydgoszczy odsłania tablicę pamiątkową pamięci rozstrzelanych we Lwowie Akowców,
 • odsłonięto tablicę poświęconą pamięci por. marynarki wojennej i AK Zbigniewa Smoleńskiego,
 • oddział w Gliwicach zorganizował pobyt 20 dzieci ze Lwowa, a także uczestniczy w uroczystej koronacji Obrazu Matki Boskiej Ormiańskiej z Łyśca oraz zorganizował wystawę fotograficzną J. Mykietyna „Dni mijają, lata płyną”,
 • klub w Gdańsku wydaje własną gazetę „Kurier Lwowski”,
 • w Jarosławiu zorganizowano wystawę „Pamiątki starego Lwowa”.
 • Katowice wydają biuletyn informacyjny,
 • Kielce powołują koło w Skarżysku-Kamiennej, organizują wystawę „Lwów w rysunkach Szczepańskiego”,
 • Kłodzko wydaje biuletyn „Leopolis”,zorganizowano również cykl wieczorów – wiersze o Lwowie, wystawę „Lwów-moja młodość”,
 • Krynica – podjęto opiekę nad grobem Henryka Zbierzchowskiego,
 • Łódź przyjmuje 150 dzieci ze Lwowa,
 • Opole ogłasza konkurs pt. „Skąd nasz ród”,
 • Płock prowadzi naukę piosenek lwowskich,
 • Przemyśl organizuje powołanie Kapeli podwórkowej, inicjuje zbiórkę na granicy na odbudowę zabytków,
 • Rzeszów organizuje wystawę „71 rocznica Obrony Lwowa-Pamiątki rodzinne”,
 • Szczecin legalizuje członkostwo 13 Szczecińskiej Czarnej Drużyny Harcerskiej Rysia im. J. Piłsudskiego – jako spadkobierczyni 13 Lwowskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego,
 • Zamość organizuje wystawę leopolianów – Lwów wczoraj i dziś,
 • Zielona Góra – powstaje kapela lwowska, wykonano medal – Obrońców Lwowa w brązie,
 • Żary organizują pielgrzymkę do Rudek,
 • Kępno obejmuje opieką wnuczkę hr. A. Fredry – hr. Marię Szembakową w Siemianicach,
 • Tłumacz – klub ogólnopolski przez wiele lat przed powołaniem TML organizował spotkania, pierwsze po zarejestrowaniu odbyło się w Otmuchowie w 1989,
 • Mościska przy oddziale Przemyśl, pomoc 5 dziewczętom uczącym się w Krośnie.

Z tego przeglądu widać jak bardzo różnorodna była działalność w Klubach i Oddziałach. W tym początkowym okresie powstawania i działania było wiele przypadkowości. Spontaniczność w działaniu, doczekanie się, że już można, sprawiła, że było to właśnie takie – patrząc dzisiaj na to – nieskoordynowane. Nikt z pierwszych organizatorów nie spodziewał się, że w tak krótkim czasie powstanie wiele jednostek organizacyjnych. Nie było recepty jak i co robić. Stąd taka różnorodność działań.

Zarząd Główny nie sprostał tak dużym wymaganiom. W tym okresie następowały zmiany w jego składzie. Niektórzy członkowie rezygnowali z pracy w zarządzie, inni zostali odwołani. Pierwszy Prezes, ustąpił miejsca kol. T. Myczkowskiemu, na v-ce prezesa powołano A. Kaminskiego. T. Myczkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji i na jego miejsce z dniem 28 maja 1990 powołano kol. A. Kaminskiego. Członkowie Zarządu w miarę możliwości uczestniczyli w zebraniach organizacyjnych oddziałów i klubów. Brak funduszy oraz to, że członkowie Zarządu pełnili swe funkcje społecznie, pracując, uniemożliwiał wyjazd na zebrania do odleglejszych miast. Pomimo wielu trudności na jakie napotykał, Zarząd Główny inicjował i współuczestniczył w wielu przedsięwzięciach.

Wspólnie z rektorami wyższych uczelni Wrocławia, uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika Orląt Lwowskich na Cmentarzu św. Rodziny we Wrocławiu, uczestnicząc też w konkursie na jego projekt.

Zarząd Główny był inicjatorem i organizatorem nadania jednemu z kin we Wrocławiu nazwy „Lwów”. Połączono to z występami artystycznymi, oraz wyświetleniem filmu z Szczepkiem i Tońkiem. Ponadto razem z Komitetem Obywatelskim Solidarność zorganizowano Dzień Lwowski na pl. Solnym, połączony z wizytą Premiera T. Mazowieckiego. Występowały zespoły artystyczne, oraz Jerzy Michotek bard lwowski, podpisując swoją książkę „Tylko we Lwowie”.

Zarząd zorganizował wystawę „Odznaki i odznaczenia obrońców Lwowa”, oraz pamiątek rodzinnych Lwowiaków, która odbyła się w Arsenale Wrocławskim. Dzięki przychylności Wydziału Zdrowia i Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Babińskiego we Wrocławiu zapewniono co miesiąc 5 miejsc w sanatorium w Świnoujściu dla Polaków ze Lwowa.

Zarząd zorganizował I Sesję Naukową pt. Stan i perspektywy badań nad dziejami Lwowa, która odbyła się w Auli Leopoldinis Uniwersytetu Wrocławskiego pod protektoratem Rektora prof. Klimowicza.

Pierwszy Sprawozdawczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wrocław, 23.06.1990r.

Zjazd odbył się 23.06.1990 r. i miał za zadanie uchwalenie nowego statutu, omówienie dotychczasowych działań jednostek organizacyjnych Towarzystwa i wytyczenie głównych kierunków działania na najbliższy okres. Zawarto to w tezach:

 • zorganizowanie sesji Towarzystwa Miłośników Lwowa i historyków na temat stosunków polsko-ukraińskich wczoraj i dziś,
 • kontynuowanie II Sesji naukowej nt. Stan i perspektywy badań nad dziejami Lwowa,
 • wyjazd Zarządu Głównego z grupą wytypowanych osób do Lwowa w celu przeprowadzenia rozmów na temat współpracy,
 • działalność oddziałów i klubów skoncentrować na dwu kierunkach:
  • działalność historyczna dot. historii Lwowa i Kresów Wschodnich,
  • działalność popularyzatorska – dla członków Towarzystwa – organizowanie imprez, akademii, odczytów, prelekcji, występów artystycznych.

– 2 –

II Kadencja 15.12.1991r. – 31.01.1996r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,-Brzeg (cz. 1) 14-15.12.1991r. , (cz-2) 22.02.1992r.

W dniach 14-15 grudnia 1991 r. odbył się w Brzegu II Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa, była to część pierwsza zjazdu. Wybrano Zarząd Główny w składzie: Prezes Danuta Nespiak, V-ce prezesi Andrzej Chlipalski, Jan Skalski, Emil Teśluk, Sekretarz Krystyna Karbownik, Skarbnik Danuta Tabińska-Juhasz, członkowie Zuzanna Bakulińska, Krzysztof Bulzacki, Zbigniew Grata, Lesław Hawling, Jan Lewicki, Jerzy Michotek, Zdzisław Ojrzyński, Bolesław Opałek, Leszek Sawicki. Do komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Kaminskiego – Prezes, Stanisław Tarkowski – v-ce prezes, Józef Chimiak – Sekretarz, Henryka Maciąg, Stefania Tułasiewicz-Dmochowska członkowie. W Sądzie Koleżeńskim prezesem został Jan Szrajner, v-ce prezesem Jan Ziembicki, członkami Aleksander Korman, Adam Kostek, Danuta Śliwińska, Jerzy Zuk.

Druga część Zjazdu odbyła się również w Brzegu, w dniu 22.II.1992 r.

Okres organizacji Towarzystwa był niewątpliwie najtrudniejszy. W miarę upływu czasu Towarzystwo dojrzewało organizacyjnie, zmiany w składzie osobowym Zarządu Głównego jakie następowały eliminowały z niego przypadkowych „społeczników”. Przybywało chętnych, nie tylko Lwowian, dlatego postanowiono rozszerzyć nazwę Towarzystwa, aby obejmowała nie tylko dawnych mieszkańców Lwowa, ale także innych miejscowości Kresowych i tak zgodnie z wydanym Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 30 czerwca 1992 r. powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W kadencji trwającej od 15 grudnia 1991 do 31 stycznia 1996 Zarząd Główny, w oparciu o materiały i uchwały III Zjazdu, usystematyzował działania Oddziałów i Klubów.

W Zarządzie powołano kilka komisji i tak:

Komisja Historyczno-Wydawnicza w składzie D. Nespiak, D. Tabińska-Juhasz i Z. Ojrzyński brała udział w różnego rodzaju sympozjach naukowych, historycznych dot. Kresów Wschodnich, gromadziła materiał historyczny dotyczący tych terenów dla ewentualnych wydawnictw książkowych. Jej głównym działaniem była praca na użytek czasopisma SEMPER FIDELIS.

Komisja kulturalno-artystyczna pracowała pod kierownictwem D. Skalskiej: opracowała na podstawie zgłoszeń Oddziałów i Klubów tematyczny wykaz prelekcji i prelegentów, wykaz zespołów wokalnych, kabaretów i rozesłała go do wszystkich jednostek Towarzystwa dla ewentualnego wykorzystania. W 1993 r. zorganizowała trasę koncertową dla chóru ECHO ze Lwowa, koordynowała organizacją szeregu imprez krajowych, m.in. 75. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i Obrony Lwowa, pomagała w przygotowaniach festiwali piosenki kresowej w Lesznie, organizowała coroczne pielgrzymki Lwowiaków i Kresowiaków na jasną Górę w Częstochowie, łącznie z częścią artystyczną, organizowała wiele imprez o charakterze makroregionalnym na Śląsku. Prowadziła w Radiu Śląskim cotygodniową LWOWSKĄ FALĘ, z kabaretem PACAŁYCHA objechała wiele miast polskich.

Komisja ds. Współpracy z Polakami na Wschodzie. Komisja ta w składzie: Danuta Śliwińska, Adam Lewicki, Czesław Sułkowski i w pierwszym okresie jej działania Zbigniew Kuchciński, zastąpiony przez Jerzego Masiora, opracowała regulamin i plan pracy Komisji. Informacje na temat współpracy przekazała wszystkim jednostkom organizacyjnym Towarzystwa, oraz Oddziałom terenowym Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w woj. Lwowskim. Także koordynowała pomoc na Wschód i wypoczynek dzieci polskich ze Wschodu, corocznie opracowywała dwie informacje: a) wypoczynek dzieci ze Wschodu, b) pomoc charytatywna i współpraca z Polakami na Wschodzie, zorganizowała dwudniowe spotkanie w Tarnowie z udziałem Prezesa TKPZL Stanisława Czerkasa ze Lwowa i Prezesów Oddziałów i Klubów TMLiKPW w sprawach organizacji kolonii i obozów dla dzieci ze Wschodu opracowaną przez kol. A. Chlipalskiego SIEĆ OPIEKI, zaakceptowaną przez ZG i Zjazd Prezesów 19-20 czerwca 1993 r. w Brzegu przekazano jednostkom organizacyjnym. Jest ona na bieżąco aktualizowana a obejmuje swoim zasięgiem ziemie: lwowską, stanisławowską, tarnopolską i część krzemienieckiej. Do SIECI kol. L. Sawicki opracował 2 mapy: a) organizacji kościelnej rzym.-kat., b) organizacji społecznych środowisk polskich, które przesłano Oddziałom i Klubom. W ramach Komisji ds. Współpracy z Polakami na Wschodzie działa samodzielna sekcja Pomocy Polakom i Kościołom na Wschodzie oparta o wrocławski KIK. Sekcją kierowała kol. Halina Mędrek. Pomagała ona nie tylko na Kresach Południowo-Wschodnich, ale też na ziemi wileńskiej i nowogródzkiej, na Białorusi. Docierała niejednokrotnie tam, gdzie nikt nie dotarł.

Członkowie Zarządu Głównego brali udział w wielu sympozjach, zjazdach, uroczystościach, spotkaniach itp. Prezes D. Nespiak uczestniczyła w Światowym Zjeździe Polaków i Polonii – Kraków 19-22 sierpnia 1992. D. Nespiak, D. Śliwińska wzięły udział w zebraniu Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów Rocznicowych 21 marca 1993 r. Warszawa.

Członkowie ZG uczestniczyli w uroczystości 75. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Obrony Lwowa 25-26 września 1993 Lublin. Przy tej okazji wmurowano Kamień Węgielny pod Pomnik Symbol Lwowa, oraz uczestniczono w sesji popularno-naukowej „Znaczenie Lwowa i Kresów dla Państwa Polskiego”. W organizowanej przez Instytut Zachodni w Poznaniu 12-14 grudnia 1993 r. I Międzynarodowej Konferencji pt. Utracona Ojczyzna, Przymusowe wysiedlenie, Deportacje i Przesiedlenie jako wspólne doświadczenie, brała udział D. Nespiak. Inni członkowie ZG biorą udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych w tym czasie i tak:

 • spotkanie historyków polskich i ukraińskich w Podkowie Leśnej – organizator Forum Europy Środkowej, oraz Ośrodek Karta – na temat Polacy-Ukraińcy 1918-1943,
 • Światowe Forum Prasy Polonijnej-Tarnów (czerwiec 1993),
 • I spotkanie (wrzesień 1994) Kraków – prasy lwowskiej i wschodniej, połączone z wystawą Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie w wydawnictwach od II Wojny Światowej,
 • konferencji Związek Radziecki-Polska 1919-1989 (październik 1994) Warszawa, z udziałem historyków i archiwistów Niemiec, Ukrainy, Białorusi, badacze rosyjskiego Memoriału i Polacy,
 • konferencji w Przemyślu (listopad 1994) w sprawie stawiania pomników UPA,
 • spotkaniu działaczy polskich organizacji społeczno-kulturalnych z terenu ziemi lwowskiej z udziałem prof. A. Stelmachowskiego, konsula ze Lwowa, władzami Przemyśla w Krasiczynie.
 • Uroczystości państwowe, rocznicowe:
  • odsłonięcie różnych tablic: Zakopane, Gdynia, Kraków, Tarnów, Wrocław, Gorzów, Zabrze,
  • festiwale piosenki Kresowej w Lesznie i Brzegu,
  • 5-lecie Oddziałów,
  • wystawy poświęcone Kresom,
  • 150-lecie Politechniki Lwowskiej obchodzone w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu,
  • pomników – Warszawa pomnik Kresowiaków, Lublin- pomnik Symbol Lwowa, Przemyśl – Orląt Lwowskich i wiele innych.

Członkowie ZG uczestniczyli w wyjazdach na Wschód. 25-28 lipca 1992 D. Nespiak, H. Mędrek prowadziły rozmowy z ZG TKPZL, Klubem Myśli Katolickiej, Komitetem Charytatywnym przy Katedrze Lwowskiej. 17-22 października 1992 r. D. Nespiak, J. Skalski, D. Śliwińska, L. Ziembicki, J. Tomala prowadzą rozmowy i spotkania z Konsulem RP, ZG TKPZL, dyrekcjami obu szkół polskich, Redakcją Gazety Lwowskiej, E. Cydzikiem i jego ekipą na Cmentarzu Obrońców Lwowa, oraz z Prezesami TKPZL z województwa lwowskiego.

Z pomocą charytatywną 10-13 grudnia 1992 r. transportem Śl. Okręgu Wojskowego jadą E. Teśluk, L. Sawicki, D. Śliwińska. Zawieziono 8 ton żywności, odzieży, leków, sprzętu liturgicznego; w uroczystościach 3-majowych w 1993 r. uczestniczyła sekretarz Zarządu Głównego D. Śliwińska.

W 50-tą rocznicę Akcji Burza w lipcu 1995 r., w uroczystościach na Cmentarzu Obrońców Lwowa uczestniczył członek ZG Emil Teśluk.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym TKPZL we Lwowie uczestniczyli D. Nespiak, J. Skalski, D. Śliwińska, D. Tabińska-Juhasz, A. Lewicki, J. Ziembicki. W sierpniu 1995 r. D. Śliwińska odwiedziła szereg miejscowości: Rohatyn, Halicz, Dolinę, Stanisławów, Stasiową Wolę w ramach Sieci Opieki zapoznając się z działaniem na tym odcinku.

Niezależnie od tego członkowie ZG wielokrotnie wyjeżdżali do Lwowa i na Kresy, każdorazowo zawożąc pomoc, prowadzili rozmowy z Polakami i organizacjami polskimi.

Przy ZG działa Kapituła Odznaczeń, działając w oparciu o Regulamin Przyznawania Odznaczeń, który zatwierdzono 19 czerwca 1993 r. Odznaczenia przyznawane są zasłużonym i honorowym członkom Towarzystwa.

Zarząd Główny wydaje Biuletyn Informacyjny w 2 miesięcznym cyklu. Zawiera on bieżące informacje o działaniach Towarzystwa, ważniejszych wydarzeniach, aktualnej pracy i dokonaniach ZG. W 1992 roku ZG TMLiKPW powołał na Naczelnego Redaktora dwumiesięcznika Towarzystwa „SEMPER FIDELIS” kol. Zdzisława Ojrzyńskiego.

– 3 –

III Kadencja 18.02.1996r. – 25.03.2000r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Brzeg 17-18.02.1996r.

W kolejnej kadencji obejmującej okres od 18 lutego 1996 – 25 marca 2000 we władzach Towarzystwa zasiadali: Prezes A. Kaminski, wiceprezesi E. Teśluk, D. Krupska, Sekretarz D. Śliwińska, Skarbnik D. Tabińska-Juhasz, członkowie K. Bulzacki, A. Chlipalski, Z. Grata, L. Hawling, A. Kaziewicz, J. Kondzioła, J. Kopacz, A. Kostek, A. Lewicki, S. Lukasiewicz, A. Michniewski, T. Naganowski, Z. Ojrzyński, J. Olejnik, ks. J. Popławski, T. Radomański, M. Rogalski, K. Rozmiłowski, W. Stążka, S. Tułasiewicz-Dmochowska; Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został K. Lelo, a Głównego Sądu Koleżeńskiego K. Karbownik.

W tej kadencji główne problemy Zarządu Głównego to:

 • Bardzo czynne włączenie się i pomoc Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy negocjacjach i wszystkich sprawach związanych z odbudową Cmentarza Obrońców Lwowa. Najbardziej zaangażowanym i wielokrotnie jeżdżącym z Ministrem Andrzejem Przewoźnikiem na rozmowy do Lwowa – był Prezes Andrzej Kaminski.
 • ZG koordynował w skali kraju zbiórkę pieniędzy na odbudowę cmentarzy Obrońców Lwowa i Łyczakowskiego. Od 4 lat mięliśmy specjalne zezwolenie Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na przeprowadzanie powyższych zbiórek na cmentarzach, w dniach 1 i 2 listopada. Odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa w poprzedniej kadencji, oraz tej, była i pozostaje jako priorytetowe działanie i trwać będzie, aż do zakończenia prac na tej Nekropolii. Koordynatorem prac przy porządkowaniu Cmentarza Łyczakowskiego został Andrzej Chlipalski.
 • Wszechstronna pomoc Polakom na Wschodzie, poprzez udzielanie pomocy charytatywnej, zapraszanie dzieci i młodzieży na różnego rodzaju wypoczynek do kraju, zespołów artystycznych, pomoc studentom uczącym się w Polsce.
 • Włączenie młodzieży w działalność Towarzystwa, którego koordynatorem został Stanisław Łukasiewicz, znalazło zrozumienie w szeregu Oddziałach: Nowy Sącz, Leszno, Brzeg, Koszalin, Bydgoszcz, Węgliniec.
 • Towarzystwo postawiło sobie za zadanie, edukację i popularyzację polskiej kultury Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. wśród młodzieży szkół podstawowych, średnich, harcerzy. Szerzenie prawdy o dziejach Lwowa i Małopolski Wschodniej – poprzez publikacje w „Semper Fidelis” i inną działalność publicystyczno-wydawniczą, pozostawały jako jedne z ważniejszych działań. Sprawy wydawnicze przejęte w 1996 r. przez Andrzeja Kaminskiego (Redaktora Naczelnego) w „Semper Fidelis” sprawiły, że ukazywał się on regularnie, poprawiła się też zdaniem czytelników jego treść i forma.
 • Organizowanie corocznych pielgrzymek Lwowiaków i Kresowiaków do sanktuariów związanych z Kresami, którym przewodził ksiądz Janusz Popławski, kapelan Towarzystwa, do Dukli, do św. Jana z Dukli patrona Lwowa w 1997 r., Szymanowa, do Matki Boskiej Jazłowieckiej w 1998 r., Warszawy, do Matki Boskiej Żółkiewskiej tzw. Żołnierskiej w 1999 r.
 • Członkowie ZG brali udział w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, kościelnych, rocznicowych – przede wszystkim związanych z Kresami, w zebraniach, spotkaniach, jubileuszach Towarzystwa, w odsłonięciach pomników, tablic pamiątkowych – związanych z Kresami, festiwalach (piosenka kresowa – Leszno, bałaku Lwowskiego – Węgliniec, Kultury Kresowej – Mrągowo), w uroczystościach związanych z nadawaniem szkołom imienia Orląt Lwowskich, wystawach, sympozjach naukowych.
 • Wielokrotne wyjazdy Członków ZG na Wschód, związane były z różnymi uroczystościami, zawożeniem pomocy humanitarnej, pracami renowacyjnymi na cmentarzu Łyczakowskim – A. Chlipalski.
 • Zarząd Główny współpracował z wieloma organizacjami polskimi na Kresach oraz w kraju jak: Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

W oparciu o odzyskany przez antykwariat fragment (centralna część) sztandaru ze Lwowa, niewiadomego pochodzenia, doprojektowano pozostałą część i powstał sztandar Zarządu Głównego TMLiKPW. Poświęcenie sztandaru odbyło się we wrześniu 1998 r., przezJ.Em. Ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza.

 – 4 –

IV Kadencja 27.03.2000r. – 30.04.2004r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Bydgoszcz, 25-26.03.2000r.

Kolejny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich odbył się w Bydgoszczy, w dniach 25 i 26 marca 2000 r.

Do władz Towarzystwa zostali wybrani: Prezesem A. Kaminski, v-ce Prezesami D. Śliwińska, Ryszard Orzechowski, Sekretarzem A. Janicki, Skarbnik E. Teśluk, członkami: W. Baczyński, K. Chamielec, Z. Grata, A. Gyurkovich, L. Hawling, K. Karbownik, T. Kukiz, S. Kwietniowski, S.Łukasiewicz, S. Maćków, A. Michniewski, L. Mulka, W. Olszowy, K. Pieszczyński, ks. J. Popławski, M. Rogalski, W. Stążka, S. Tułasiewicz-Dmochowska, Z. Umański, ks. J. Wólczański. Zbigniew Umański jest Rzecznikiem prasowym ZG. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Cz. Filipowski, a Sądu koleżeńskiego Zuzanna Bakulińska. W tej kadencji działało 14 komisji problemowych, za które odpowiedzialni byli wyznaczeni członkowie Zarządu Głównego. Pracowali oni w oparciu o zakresy czynności zaakceptowane na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 13 maja 2000 r.

W 2002 roku, 21 listopada odbył się Nadzwyczajny Zjazd, obradujący nad projektem nowego statutu. Przybyło też kilka nowych jednostek organizacyjnych, ale też kilka zaniechało działalności. Odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa pozostała priorytetową sprawą, a jednocześnie:

 • obok niej koordynacja zbiórki pieniężnej w skali kraju na ten cel i na rekonstrukcję Cmentarza Łyczakowskiego,
 • tak jak w ubiegłych kadencjach, włączanie młodzieży w działalność Towarzystwa znacznie wzrosła,
 • publikacje w „Semper Fildelis” szerzące prawdę o dziejach Lwowa i Małopolski Wschodniej, inne liczne publikacje książkowe,
 • listy otwarte do władz w sprawach Cmentarza Obrońców Lwowa, pomnika zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich,
 • festiwale lwowskiej, kresowej piosenki i poezji w Lesznie, Gorzowie, Jeleniej Górze, Brzegu, Świdwinie i Wielkie Bałakanie w Węglińcu stały się stałymi corocznymi imprezami,
 • dni Lwowa we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Tarnowie,
 • jarmarki kresowe w Kłodzku, Świdwinie, Koszalinie,
 • sympozja z okazji rocznic Niepodległości Polski w Warszawie, Lublinie,
 • wystawy malarskie, fotograficzne, wydawnicze we Wrocławiu, Krakowie, Oleśnicy, Poznaniu.

– 5 –

XV – lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław 20-21.09.2003r.

W dniach 20 – 21 września 2003 r. odbywały się we Wrocławiu uroczystości z okazji XV-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Z tej okazji dokonano podsumowania działalności Towarzystwa, która coraz bardziej się rozwijała m. in. poprzez występy zespołów artystycznych zza wschodniej granicy – Teatr ze Lwowa, Chór Echo, Kapela Wesoły Lwów, zespoły z Borysławia, Drohobycza, Żytomierza, Mościsk, wymianę lwowskiej młodzieży z polskich szkól Wrocławia, Warszawy, Nowego Sącza, w tym też czasie nasiliła się współpraca z administracją różnych szczebli, a także partnerska współpraca ze Wschodem, np. Wrocław-Lwów, Lublin-Lwów, Kraków-Lwów, Łódź-Lwów, Ostrów Wlkp.-Stryj, Morsztyn, Nysa-Kołomyja.

Obchody rocznicowe odbywały się pod Honorowym Patronatem J.E. Ks. Henryka Gulbinowicza, Metropolity Wrocławskiego, oraz Stanisława Łopatowskiego, Wojewody Dolnośląskiego.

Główna uroczystość w dniu 20 września odbywała się w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 86 i rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa Towarzystwa Andrzeja Kaminskiego. W dalszej części głos zabierali zaproszeni goście, a po przerwie na wspólny obiad uczestników uroczystości, powrócono do sali na występy artystyczne zespołów. Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie w ośrodku wypoczynkowym w Jelczu-Laskowicach, z udziałem zespołu Paka-Rycha.

W niedzielę 21 września 2003 r., o godz. 10.00, w Bazylice Mniejszej Wojska Polskiego we Wrocławiu rozpoczęła się uroczysta Msza Św., odprawiana przez J. E. Biskupa Józefa Pazdura. Po Mszy św. zaproszono wszystkich na zwiedzanie miasta „Szlakiem zabytków lwowskich we Wrocławiu”.

Uzupełnieniem obchodów XV-lecia Towarzystwa były imprezy towarzyszące, a mianowicie: wystawa „Lwów w grafice, obrazach, widokówkach i fotografiach”(autorzy: A. Kaczyński, M. Rogalski i Z. Piwko) w Muzeum Medalierstwa – Rynek, Wrocław.

– 6 –

V Kadencja30.04.2004r. – 30.04.2008r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Bydgoszcz-Pieczyska, 30.04-2.05.2004r.

Kolejną kadencję rozpoczął Zjazd Delegatów odbywający się w dniach 30 kwietnia do 2 maja 2004 w Pieczyskach koło Bydgoszczy. W wyniku wyborów do Zarządu Głównego weszli: Prezes Andrzej Kaminski, V-ce prezesi Danuta Śliwińska, Alfred Janicki, Sekretarz Jerzy Czyżycki, Skarbnik Bolesław Adamczyk, Członkowie: Wacław Baczyński, Krzysztof Bulzacki, Andrzej Chlipalski, Marian Gryniewicz, Adam Gyurkovich, Andrzej Michniewski, Leszek Mulka, Władysław Olszowy, Ryszard Orzechowski, Tadeusz Radomański, Władysław Stążka, Krzysztof Szczur, Zbigniew Umański, Jerzy Żuk.

Zbigniew Umański jest Rzecznikiem prasowym Zarzadu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Maria Krokowska, z-ca przew. Czesław Filipowski, członkowie: Edward Adles, Zuzanna Kotela, Stanisław Łukasiewicz, Joanna Piotrowska, Helena Zofia Sak, Alicja Anna Zbyryt.

Główny Sąd Koleżeński: Przewodniczący Zdzisław Piwko, z-ca przew. Zbigniew Kędzierski, sekretarz Danuta Dąbrowska, członkowie: Urszula Kogut, Janina Półtorak, Jerzy Julian Szewczyński, Jan Winglarek, Halina Żmuda.

Główne kierunki działania Zarządu Głównego jakie wyznaczono na lata 2004-2008 to:

 • współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w zakresie dokończenia prac na Cmentarzu Obrońców Lwowa i doprowadzenia do jego otwarcia,
 • porządkowanie Cmentarza Łyczakowskiego, renowacja grobowców zasłużonych Polaków,
 • wydawanie czasopisma „Semper Fidelis” jako dwumiesięcznika, ewentualnie kwartalnika,
 • bieżące porządkowanie spraw Oddziałów i Klubów TMLiKPW w zakresie powoływania nowych i rozwiązywania jednostek nieprzejawiających działalności,
 • nasilenie współpracy między młodzieżą, w kraju i na Wschodzie,
 • powoływanie Klubów-Młodzieżowych TMLiKPW, uczenie młodzieży historii Kresów m.in. poprzez organizowanie wycieczek za Wschodnią Granicę,
 • staranie się o nadawanie szkołom, drużynom harcerskim, placom, ulicom imienia Orląt Lwowskich i innych imion zasłużonych dla Kresów Polaków. Do chwili obecnej imię Orląt Lwowskich nadano 19 szkołom w kraju,
 • niesienie wszechstronnej pomocy Polakom na Wschodzie,
 • opieka nad starszymi i schorowanymi Lwowianami i Kresowianami mieszkającymi w kraju,
 • wydawanie biuletynu informacyjnego WIADOMOŚCI,
 • organizowanie Pielgrzymek do sanktuariów związanych z Kresami,
 • poszerzenie i uaktualnianie informacji o działalności Towarzystwa w internecie,
 • zacieśnianie współpracy z organizacjami polskimi na Wschodzie,
 • występowanie do władz RP w trudnych sprawach i problemach dotyczących Polaków zamieszkałych za Wschodnią Granicą.

Otwarcie Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie 24.06.2005r.

Główne zadanie jakie postawiono Zarządowi Głównemu zostało wykonane. W dniu 24 czerwca 2005 r. został otwarty Cmentarz Obrońców Lwowa. Prace negocjacyjne prowadzone od wielu lat, ustalenia i kilkakrotne odwoływanie terminu otwarcia. Ogromna zasługa w tym naszego Prezesa Andrzeja Kaminskiego, który jako członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie uczestniczył w tych trudnych staraniach i długotrwałych negocjacjach.Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik z wielką determinacją walczył o ten Cmentarz, aż do skutku i udało się, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Nasze Towarzystwo reprezentowała we Lwowie kilkudziesięcioosobowa delegacja. Ta podniosła uroczystość z udziałem Prezydentów Polski i Ukrainy była ogromnym przeżyciem dla tych, którzy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, oraz dla wielu oglądających transmisję z uroczystości w TV.

Uroczystość opisana jest szczegółowo w dodatkowym numerze Semper Fidelis nr 4 A z 2005 r. wydanym specjalnie z okazji otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa we Lwowie 24 czerwca 2005 roku. Dzięki systematycznej pracy Krakowskiego Oddziału na Cmentarzu Łyczakowskim dokonano renowacji ponad 300 grobowców zasłużonych Polaków, prace te trwają nadal.

Pozostałe kierunki działania są w trakcie realizacji. Towarzystwo od początku swego istnienia działa w oparciu o własne fundusze, bazując na składkach i dobrowolnych wpłatach swoich członków. Jedyną formą pomocy jaką uzyskuje Zarząd Główny, to dofinansowanie wydawnictwa „Semper Fidelis” przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Nazwiska naszych członków znalazły na stałe swoje miejsce w dziedzinie literatury i sztuki np. Witold Szolginia, Jerzy Janicki, Janusz Wasylkowski, Adam Hollanek, Jerzy Michotek, Jerzy Masior. Jest wielu mniej znanych, ale zasłużonych w dokumentowaniu historii i tradycji Lwowa oraz Kresów.

Próby Powołania Instytutu Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich

Przez cały okres działania Towarzystwa trwały dyskusje w jaki sposób uchronić przed zapomnieniem historię dziedzictwa i kultury Kresów Wschodnich. Po wielu dyskusjach postanowiono podjąć próbę powołania takiej instytucji pod nazwą Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich. Została podjęta uchwała i w ramach prac członków zarządu misję tę powierzono kol. Andrzejowi Chlipalskiemu. Taki Instytut musiałby być zlokalizowany przy jakiejś instytucji kulturalnej. Zdaniem Zarządu Towarzystwa, taką mógłby być jedynie Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W spotkaniu z Dyrektorem Ossolineum Adolfem Juzwenko, przedstawiono taką propozycję, która została przychylnie przyjęta. Ossolineum ma przystąpić do budowy nowego budynku i według oświadczenia Dyrektora A. Juzwenki, taki Instytut znajdzie w nim miejsce. Jest to tym bardziej realne, gdyż Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podjęła uchwałę o powołaniu Muzeum Kresowego. Nie jest wykluczone, że te dwa przedsięwzięcia można połączyć. Zarząd Główny TMLiKPW dołoży wszelkich starań, by Instytut Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich został powołany.

Rocznica 350 lecia ślubów króla Jana Kazimierza

350. rocznica ślubów króla Polski Jana Kazimierza nie mogła się odbyć bez naszego udziału. W dniu 1 kwietnia 2006 r. Lwów powitał kresowian-pielgrzymów przybyłych na tę uroczystość z wielu miast Polski. Przybyli z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina, Wrocławia. W Archikatedrze Lwowskiej ks. kardynał Marian Jaworski metropolita lwowski, odprawił koncelebrowaną mszę św. W uroczystościach wzięli udział wysocy dostojnicy obu narodów. Prezydent RP Lech Kaczyński z towarzyszącymi mu osobami m.in. Sekretarzem ROPWiM Andrzejem Przewoźnikiem. Prezydenta Wiktora Juszczenkę, reprezentował wicepremier Wiaczesław Kiryłenko. Nasi pielgrzymi odwiedzili Cmentarz Obrońców Lwowa, składając wieniec na płycie Pięciu Nieznanych Żołnierzy z Persenkówki. Byli też na Wzgórzach Wuleckich, by tam oddać hołd pomordowanym w 1941 r. profesorom lwowskim.

– 7 –

VI Kadencja 27.04.2008r. – 20.09.2012r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Szczawno-Zdrój, 25-27.04.2008r.

W dniach 25-27 kwietnia 2008 r. w Szczawnie Zdroju odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy. Skład Wybranego na okres 2008-2012Zarządu Głównego jest następujący: Prezes Andrzej Kaminski, Wiceprezesi Danuta Śliwińska i Wacław Baczyński, Sekretarz Jerzy Czyżycki, Skarbnik Leszek Mulka. Członkowie: Kazimiera Głogowska-Gosz, Alfred Janicki, Marian Gryniewicz, Adam Gyurkovich, Jolanta Kołodziejska, Stanisław Maćków, Andrzej Michniewski, Władysław Olszowy, Ryszard Orzechowski, Janusz Sekulski, Władysław Stążka, Danuta Szydłowska, Jan Tarnowski, Zbigniew Umański, który jest Rzecznikiem Prasowym Towarzystwa. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Maria Szparadowska, natomiast Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Danuta Dąbrowska. W tej kadencji podobnie jak w poprzednich działają komisje problemowe.

Należy stwierdzić, że Towarzystwo chociaż nie stanowi monolitu politycznego, bo wśród członków istnieją różnice światopoglądowe i polityczne, ale przemawiają oni zawsze jednym głosem tam gdzie chodzi o miłość do Lwowa i Kresów, ochronę polskiego dziedzictwa kulturalnego na wschodzie i praw Polaków tam mieszkających.

Główne kierunki działania zarządu Głównego na kolejną kadencję 2008-2012 :

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Bieżące porządkowanie spraw Oddziałów i Klubów TMLiKPW nie przejawiających żadnej działalności i nie odprowadzających 20 % składek do Zarządu Głównego oraz powoływanie nowych jednostek.
  2. Dla prawidłowej działalności i właściwej realizacji programu Zarząd Główny powołuje następujące Komisje tematyczne (mogą być jednoosobowe) oraz ustala koordynatorów z ramienia ZG :
   1. ds. Współpracy z Władzami w Kraju i na Wschodzie – Prezes i Prezydium ZG
   2. ds. Cmentarza Obrońców Lwowa i cmentarzy na Wschodzie – Prezes Andrzej Kaminski
   3. ds. Cmentarza Łyczakowskiego – Adam Gyurkovich
   4. ds. Pomocy Polakom na Wschodzie – Danuta Śliwińska
   5. ds. Reklamy i Promocji Towarzystwa – Wacław Baczyński
   6. ds. Współpracy z innymi organizacjami – Kazimiera Głogowska-Gosz
   7. ds. Wydawniczo-Historycznych – Alfred Janicki
   8. ds. Klubów Młodzieżowych – Ryszard Orzechowski
   9. ds. Kolonii i Współpracy z Młodzieżą na Wschodzie – Władysław Olszowy
   10. ds. Kontaktów z Organizacjami Polskimi na Wschodzie – Władysław Stążka
   11. ds. Prowadzenia spraw dotyczących powołania Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich – Danuta Szydłowska
   12. ds. Prowadzenia Złotej Księgi Kresowian – Andrzej Michniewski
   13. ds. Odznaczeń – Jerzy Czyżycki
   14. ds. Organizacji Imprez i Kalendarza Rocznic – Leszek Mulka
   15. ds. Kontaktów z Prasą Miejscową, Centralną i na Wschodzie – Zbigniew Umański
  3. Zarząd Główny promować będzie sprawy Towarzystwa w środkach masowego przekazu (dotyczy to członków Zarządu Głównego, mających takie możliwości) m.in. dla pozyskania nowych członków Towarzystwa, przyciągnięcia do Towarzystwa młodzieży, sponsorów,pomocy w załatwianiu problemów Polaków zamieszkałych za Wschodnią Granicą.
 2. SPRAWY PROGRAMOWE
  1. W obecnej kadencji Zarząd Główny będzie jak do tej pory współpracować z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w zakresie prac remontowych na Cmentarzu Obrońców Lwowa i rekonstrukcji innych miejsc pochówku we Lwowie (np. Cmentarz Janowski) i w innych miastach Kresowych.
  2. W dalszym ciągu ZG zajmować się będzie porządkowaniem Cmentarza Łyczakowskiego i renowacją grobów zasłużonych Polaków naWschodzie jak i na cmentarzach w kraju.
  3. ZG redagować będzie czasopismo „Semper Fidelis” – jako dwumiesięcznik.
  4. Nasilona zostanie współpraca między młodzieżą w Kraju i na Wschodzie. Powoływane będą Kluby Młodzieżowe TMLiKPW, organizowane wycieczki dla młodzieży na Kresy Południowo-Wschodnie.
  5. Podejmowane będą starania o nadawanie szkołom, drużynom harcerskim, placom i ulicom imiona Orląt Lwowskich i innych postaci zasłużonych dla Kresów.
  6. Ulepszanie metody działalności w niesieniu wszechstronnej pomocy Polakom na Wschodzie.
  7. Niesienie pomocy starszym i schorowanym Lwowianom i Kresowianom, mieszkającym w kraju.
  8.  W dalszym ciągu wydawany będzie Biuletyn Informacyjny „Wiadomości” zawierający aktualne problemy Towarzystwa, zamierzenia, projekty imprez itd. i przekazywany podległym jednostkom.
  9. Organizowane będą Pielgrzymki do sanktuariów związanych z Kresami lub przyjęte zostaną inne formy pielgrzymowania.
  10. Zarząd Główny prowadzić będzie Złotą Księgę Zasłużonych Kresowian.
  11. Zacieśniona zostanie współpraca ze wszystkimi polskimi organizacjami na Wschodzie oraz tamtejszymi polskimi szkołami.
  12. Zarząd Główny spowoduje poszerzenie i uaktualnienie informacji o działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w internecie.
  13. W dalszym ciągu czynione będą starania o powołanie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich
  14. Zarząd Główny TMLiKPW występować będzie do władz RP w trudnych sprawach i problemach, dotyczących Polaków mieszkających za Wschodnią Granicą.
  15. Zarząd Główny TMLiKPW będzie zdecydowanie reagować w przypadkach jawnego naruszenia prawdy historycznej, dotyczącej Kresów Wschodnich.
  16. Zarząd Główny podejmie współpracę z Lwowianami i Kresowianami zamieszkałymi na Zachodzie.
  17. Zarząd Główny ponowi próbę zorganizowania Zjazdu Prezesów w połowie kadencji.

W minionej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich kontynuowane były dotychczasowe działania zgodnie z planami pracy Zarządu na poszczególne lata kadencji. Nie sposób przedstawić wszystkiego, ale główne problemy jakimi zajmował się Zarząd Główny w kadencji 2008 – 2012 to:

 • w 2008 r. organizacja XX-lecia TMLiKPW, organizowana w dniach 4 i 5 października 2008 r., dwudniowe uroczystości rozpoczęto spotkaniem w Operze Wrocławkiej,
 • w 2009 r. współorganizacją Obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego we Wrocławiu (głównie zajęli się tym kol. Jerzy Czyżycki i Leszek Mulka,
 • w październiku 2009 organizacja Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów we Wrocławiu. Obrady w Akademickim Szpitalu Klinicznym dotyczyły wprowadzenia do Statutu Towarzystwa odpowiednich zapisów związanych z organizacjami pożytku publicznego,
 • w 2010 r. – organizacją Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów i Prezesów Towarzystwa w dniach od 24 do 26 września, związanego z połową kadencji,
 • każdego roku ZG współorganizował razem z Politechniką Wrocławską uroczystości związane z przypadającą 4 lipca rocznicą mordu Profesorów Lwowskich,
 • zaprowadził stronę internetową Zarządu Głównego TMLiKPW,
 • renowacją i porządkowaniem Cmentarza Łyczakowskiego, szczególnie zaangażowany był kol. Adam Gyurkovich,
 • – koordynowaniem niesienia pomocy Polakom na Wschodzie. Pomoc była rzeczowa, finansowa, zapraszane były dzieci na wypoczynek do kraju, zapraszane zespoły artystyczne ze Wschodu, pomagano studentom pochodzącym ze Wschodu, a uczącym się w Polsce. O tym szerzej w sprawozdaniu z działalności Oddziałów i Klubów TMLiKPW. Opracowana została propozycja nowej tzw „Sieci Opieki” (Danuta Śliwińska),
 • włączaniem młodzieży w działalność Towarzystwa przez zakładanie Młodzieżowych Klubów TMLiKPW – koordynator kol. Ryszard Orzechowski
 • – szerzeniem prawdy o dziejach Lwowa i Małopolski Wschodniej, poprzez publikacje zamieszczaneSemper Fidelis. Było na ten temat cały szereg artykułów, oświadczenia ZG, stanowiska itp.,
 • staraniami o utworzenie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury zajmowała się kol. Danuta Szydłowska,
 • w ubiegłym rokutj. 2011 Zarząd Główny przeprowadził się do nowej siedziby na ul. Kościuszki we Wrocławiu. Lokal ten otrzymano dzięki interwencji Prezesa Andrzeja Kaminskiego Prezydenta Wrocławia. Przy przeprowadzce najbardziej zaangażowanymi były panie Ania i Halina z naszego biura, pomagali koledzy Jerzy Czyżycki, Leszek Mulka i Prezes A.Kaminski.

Ponadto członkowie ZG brali udział w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, kościelnych, rocznicowych, przede wszystkim związanych z Kresami, a także w miarę posiadanych możliwości uczestniczyli w zebraniach, spotkaniach, jubileuszach Oddziałów i Klubów, sympozjach, „opłatkach”, „jajeczkach”, w odsłonięciach tablic, festiwalach piosenki lwowskiej, poezji, bałaku lwowskiego, w uroczystościach nadania imion Orląt Lwowskich szkołom, ulicom, w otwarciach wystaw itd. W każdym miesiącu odbywało się co najmniej kilka imprez. Prawie wszyscy członkowie Zarządu Głównego jak tylko pozwolił czas, uczestniczyli w imprezach nie tylko organizowanych na terenie swojego miejsca zamieszkania, ale wyjeżdżali nie raz na drugi koniec kraju.

Między innymi 6 i 7 lutego 2010 r. Prezes Andrzej Kaminski i Sekretarz Jerzy Czyżycki brali udział w ogólnokrajowej konferencji organizacji kresowych w Pułtusku zorganizowanej przez ówczesnego Prezesa Wspólnoty Polskiej śp. Macieja Płażyńskiego. Obecni byli również kol. Ryszard Orzechowski i kol. Alfred Janicki.

15 maja 2010 r. w pogrzebie śp. Andrzeja Przewoźnika na Warszawskich Powązkach udział wzięli Prezes Andrzej Kaminski, Danuta Śliwińska, Jerzy Czyżycki, Ryszard Orzechowski, prof. Władysław Stążka i inni.

W największej ilości imprez uczestniczył Prezes Andrzej Kaminski, w sumie w ponad 70-ciu, w nieco mniejszej ilości kol. Jerzy Czyżycki, a następnie kol. Danuta Śliwińska, Władysław Baczyński, Ryszard Orzechowski, Alfred Janicki, Adam Gyurkovich, prof. Władysław Stążka, śp. Zbigniew Umański, Jan Tarnowski i pozostali członkowie Zarządu Głównego.

Wyjazdy członków Zarządu Głównego na Wschód

W 2009 r. w uroczystości XX-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie udział wzięli : Prezes Andrzej Kaminski, który jednocześnie pełnił Honorowy Patronat nad uroczystością, Danuta Śliwińska i Jerzy Czyżycki. Wyżej wymienieni odznaczeni zostali Medalem TKPZL za wieloletnią współpracę i pomoc Zarządowi Głównemu Towarzystwa we Lwowie.

Z pomocą dla Polaków na Wschodzie wyjeżdżali wielokrotnie koledzy m.in. Janusz Sekulski, Wacław Baczyński, a także Władysław Olszowy, Jan Tarnowski, Danuta Śliwińska – również w innych sprawach, m in. zawieszenie tablicy pamiątkowej , poświęconej Janowi Kasprowiczowi na domu, w którym mieszkał we Lwowie.

Kol. Adam Gyurkovich wyjeżdżał w sprawach porządkowania Cmentarza Łyczakowskiego.

Współpraca z innymi organizacjami

Zarząd Główny współpracował ze wszystkimi polskimi organizacjami ma Kresach oraz organizacjami krajowymi m.in. Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, Rodzina Katyńska, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i inne. Zarząd Główny przyjeżdżającym z Kresów do Wrocławia i nie tylko, m.in. zespołom artystycznym, przedstawicielom organizacji polskich, szkół w miarę posiadanych możliwości pomagał.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania i możliwości zwłaszcza w zakresie finansowym Zarząd Główny TMLiKPW w tej kadencji wykonał niemało, dziękuje wszystkim, którzy pomogli Towarzystwu w realizacjizadań i wspierali nasze zamierzenia.

W kadencji 2008-2012, w dniu 17 października 2009 r. zwołano Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w celu wprowadzenia zmian do Statutu TMLiKPW, wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy, aby umożliwić oddziałom uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego.

W dniach 24-26 października 2010 r. odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów TMLiKPW, przypadający w połowie kadencji.

– 8 –

XX-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław 4-5.10.2008 r.

Obchody XX-lecia Towarzystwa odbyły się w dniach 4 i 5 października 2008 r. we Wrocławiu, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a JE Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski, pan Minister Andrzej Przewoźnik- Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, pan Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia orazGenerał Dywizji Zbigniew Głowienka – Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego zaszczycili nas uczestnictwem w Komitecie Honorowym.

Główne uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru TMLiKPW oraz sztandaru szkoły im. Władysława Andersa we Wrocławiu, wszystko przy dźwiękach naszego hymnu „W dzień deszczowy i ponury”, w przepięknej, odnowionej sali opery wrocławskiej. Uroczystość otworzył Prezes Towarzystwa Andrzej Kaminski, powitał zebranych członków Towarzystwa z różnych Oddziałów, a szczególnie wszystkich zaproszonych gości,wśród których byli przedstawiciele organów samorządowych, wojska, szkół, oraz Jego Magnificencja prof. Stanisław Nicieja, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej ze LwowaEmil Legowicz ipoprzedni Prezes pan Stanisław Czerkas. Był również Jan Franczuk – Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Stanisław Durys – przedstawiciel Kuriera Galicyjskiego,Edward Kuc,dyrygent chóru ECHO, który przyjechał z chórem ze Lwowa. Byli też Członkowie Honorowi Towarzystwa, Prezesiinnych Stowarzyszeń, dyrektorzy szkół noszących imiona bohaterów kresowych, media wrocławskie i wiele innych osób. Obecny był także pierwszy Prezes Towarzystwa pan Zdzisław Zieliński. Zaproszenigoście otrzymali medale pamiątkowe wydane z okazji XX lecia Towarzystwa, a zasłużeni członkowie TMLiKPW Złote Odznaki Towarzystwa. Jednocześnie Prezes Andrzej Kaminski w imieniu p. Władysława Załogowicza wręczył panu Zdzisławowi Teliczkowi Krzyż II Obrony Lwowa. Pamiętano też o zmarłych członkach Towarzystwa, Prezesach Oddziałów i Klubów, ale również o ludziach zasłużonych dla Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,wszystkich wymieniła Wiceprezes ZG Danuta Śliwińska. Minutą ciszy, na stojąco uczczono pamięć wszystkich wymienionych Zmarłych.Prezes Andrzej Kaminski przedstawił referat o działalności i głównych dokonaniach Towarzystwa w minionym XX-leciu, a było tego sporo. Obecnie działa 68 naszych jednostek, a cele działania Towarzystwa od lat te same, pielęgnowanie dorobku naukowego, historycznego, kulturowego Kresów Południowo-Wschodnich II RP, utrzymywanie bliskiej więzi i niesienie pomocy Rodakom na Wschodzie, organizacjom polskim, szkołom, młodzieży i osobom starszym. Od 1990 roku regularnie wydawane jest czasopismo „Semper Fidelis” i wydawane są „Wiadomości” informujące o naszej działalności. W minionym dwudziestoleciu Zarząd Główny organizował lub współorganizował sesje naukowe, wystawy fotograficzne, pielgrzymki do Częstochowy w pierwszym okresie, następnie do sanktuariów związanych z Kresami. Byliśmy koordynatorem ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy na cmentarzach z przeznaczeniem na odbudowę Cmentarza Obrońców Lwowa i renowację Cmentarza Łyczakowskiego. Z inicjatywy Zarządu Głównego i Politechniki Wrocławskiej udało się postawić we Wrocławiu Pomnik Orląt Lwowskich na Cmentarzu Świętej Rodziny. Jednym z większych osiągnięć, po długoletnich negocjacjach związanych z odbudową Cmentarza Obrońców Lwowa, było jego otwarcie w dniu 24 czerwca 2005 roku. Negocjacje, w których ogromną rolę odegrała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie trwały od roku 1998, a Prezes Andrzej Kaminski, wieloletni członek Rady uczestniczył w tych działaniach i we Lwowie w uzgodnieniach dotyczących rekonstrukcji cmentarza. Zarówno w uroczystościach otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa jak i zorganizowanych w dniu 1 kwietnia 2005 r. we Lwowie obchodach 350. rocznicy złożenia ślubów przez króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej, uczestniczyło bardzo dużo członków naszego Towarzystwa z całej Polski. Kończącswoje wystąpienie Prezes podziękował członkom Zarządu Głównego,wszystkim Zarządom Oddziałów i Klubów TMLiKPW, członkom i sympatykom Towarzystwa za wieloletnią, koleżeńską współpracę z Zarządem Głównym oraz za niezwykle ofiarną działalność dla dobra Towarzystwa i Rodaków za wschodnią granicą.

W dalszej części uroczystości z referatem, a raczej pogadanką „Legenda Kresów Wschodnich”, która bardzo się podobała uczestnikom, wystąpił prof. Stanisław Sławomir Nicieja.

W części artystycznej, w sali opery Wrocławskiej wystąpił chór „Echo” ze Lwowa, który pod dyrekcją pana Edwarda Kuca zaśpiewał wiele pieśni i piosenek, patriotycznych, ale także i naszych kresowych. Szczególnie pięknie i wzruszająco zabrzmiała piosenka „Orlątko”,wykonana przez kilkuletniego syna Państwa Kuców.

Druga część naszych uroczystości odbywała się po przerwie obiadowej , w godzinach popołudniowych, w Ośrodku Strzeleckim WKS Śląsk. Było to serdeczne i przyjacielskie spotkanie towarzyskie, przy ognisku, umilane piosenkami śpiewanymi przez Adama Żurawskiego, przy akompaniamencie Andrzeja Jaworskiego. Wspaniała zabawa, z wspólnym śpiewem a nawet tańcami trwała do późnych godzin wieczornych. Jedzenie było swojskie, żurek, kiełbaski, kaszanki i boczek z grila, wszystkim bardzo smakowało, humor jak zawsze dopisywał.

W drugim dniu uroczystości o godz. 10.00 rozpoczęło się w sali Ossolineum we Wrocławiu spotkanie z Dyrektorem tej placówki, panem Adolfem Juzwenko. Dyrektor Juzwenko niezwykle interesująco zapoznał zebranych z historią Ossolineum i Fundacji Ossolińskich, oraz omówił aktualne problemy, możliwości rozwojowe oraz pozyskiwanie zbiorów lwowskich do biblioteki wrocławskiej. Po spotkaniu w Bazylice Mniejszej Wojska Polskiego pw. św. Barbary odprawiona była uroczysta Msza św., w intencji zmarłych i żyjących członków TMLiKPW. Celebrowana przez ks. biskupa Józefa Pazdura, który wygłosił bardzo piękną i serdeczną homilię, podczas Mszy św. śpiewał chór „Echo” ze Lwowa. Obecne były sztandary, Zarządu Głównego naszego Towarzystwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ZHR oraz Wojska Polskiego. Uroczystość dobiegała końca, część osób już się żegnała, chociaż można było jeszcze odwiedzić naszą siedzibę Zarządu Głównego przy ul. Ruskiej 32/33. Ci którzy skorzystali z zaproszenia do naszego biura, przyszli, aby podzielić się refleksjami, opowiedzieć o wrażeniach z zakończonej uroczystości. Potem żegnano się słowami: „do następnego jubileuszu, do XXV-lecia Towarzystwa”.

– 9 –

VII Kadencja23.09.2012r. – 22.09.2016r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Wrocław 21-23.09.2012r.

Rozpoczęła się kolejna kadencja Zarządu Głównego, na lata 2012-2016. W dniach 21-23 września 2012 r. we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.Do Zarządu Głównego wybrano 19 członków w osobach: Prezes Andrzej Kaminski, v-ce Prezesi Danuta Śliwińska i Zdzisław Piwko, sekretarz Jolanta Kołodziejska, skarbnik Leszek Mulka,członkowie Edward Adles, Wacław Baczyński, Kazimiera Głogowska-Gosz, Adam Gyurkovich, Stanisław Grossman, Stanisław Łukasiewicz, Stanisław Maćków, Zygmunt Muszyński, Władysław Olszowy, Janina Półtorak, Janusz Sekulski, Danuta Szydłowska, Jan Tarnowski i Michał Wojdyła.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodnicząca Maria Szparadowska, członkowie Eugeniusz Dzioba, Maria Domagała, Ryszard Kilar, Helena Sak.

Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali: Przewodnicząca Danuta Dąbrowska, członkowie Jerzy Gawlikowski, Urszula Kogut, Iwona Piotrowska, Bogusława Romaniewska.

Główne Kierunki Działalności Zarządu GłównegoTowarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnichna lata 2012 – 2016

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Bieżące porządkowanie spraw Oddziałów i Klubów TMLiKPW nie przejawiających żadnej działalności i nie odprowadzających 25 % składek do Zarządu Głównego oraz powoływanie nowych jednostek.
  2. Dla prawidłowej działalności i właściwej realizacji programu Zarząd Główny powołuje następujące Komisje tematyczne (mogą być jednoosobowe) oraz proponuje koordynatorów z ramienia ZG, którzy będą zaakceptowani na posiedzeniu Zarządu Głównego 17.11.2012 r.
   1. ds. Współpracy z Władzami w Kraju i na Wschodzie – Prezes i Prezydium ZG
   2. ds. Cmentarza Obrońców Lwowa i cmentarzy na Wschodzie – Prezes Andrzej Kaminski
   3. ds. Cmentarza Łyczakowskiego – Adam Gyurkovich
   4. ds. Pomocy Polakom na Wschodzie – Danuta Śliwińska
   5. ds. Reklamy i Promocji Towarzystwa – Zdzisław Piwko
   6. ds. Współpracy z innymi organizacjami w kraju – Janina Półtorak
   7. ds. Wydawniczo-Historycznych – Kazimiera Głogowska-Gosz
   8. ds. Klubów Młodzieżowych – Stanisław Łukasiewicz
   9. ds. Współpracy z Młodzieżą na Wschodzie – Władysław Olszowy
   10. ds. Kontaktów z Organizacjami Polskimi na Wschodzie – Janusz Sekulski
   11. doprowadzenia spraw dotyczących powołania Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich – Danuta Szydłowska
   12. ds. Odznaczeń – Jolanta Kołodziejska
   13. ds. Pielgrzymek – Wacław Baczyński
   14. ds. Organizacji Imprez i Kalendarza Rocznic – Leszek Mulka
   15. ds. Kontaktów z Prasą
   16. ds. Prowadzenia Kroniki ZG – Michał Wojdyła.
  3. Zarząd Główny promować będzie sprawy Towarzystwa w środkach masowego przekazu (dotyczy to członków Zarządu Głównego, mających takie możliwości) m.in. dla pozyskania nowych członków Towarzystwa, przyciągnięcia do Towarzystwa młodzieży, sponsorów, pomocy w załatwianiu problemów Polaków zamieszkałych za Wschodnią Granicą.
 2. B. SPRAWY PROGRAMOWE
  1. W obecnej kadencji ZG będzie jak do tej pory współpracował z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w zakresie ewent. prac remontowych na Cmentarzu Obrońców Lwowa i renowacji innych cmentarzy we Lwowie i na Wschodzie.
  2. W dalszym ciągu ZG zajmować się będzie porządkowaniem Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odnawiania grobowców i pomników na kwaterach Powstańców Listopadowych i Styczniowych
  3. W dalszym ciągu będą czynione starania o utworzenie Instytutu Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich
  4. Kontynuowane będzie wydawanie czasopisma „Semper Fidelis” jako kwartalnika
  5. Prowadzenie strony internetowej i bieżąca jej aktualizacja
  6. Powołanie Rzecznika Prasowego przy Zarządzie Głównym, reprezentującego interesy statutowe Towarzystwa na zewnątrz
  7. Uściślenie „Sieci opieki” i bieżące koordynowanie pomocy na Wschodzie
  8. Nasilenie współpracy między młodzieżą w kraju i na Wschodzie, powoływanie w kraju Klubów Młodzieżowych
  9. Niesienie pomocy starszym i schorowanym Lwowianom i Kresowianom mieszkającym w kraju
  10. Organizowanie Pielgrzymek do sanktuariów związanych z Kresami lub przyjęte inne formy pielgrzymowania
  11. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego „Wiadomości” zawierającego aktualne wydarzenia, i najbliższe plany w życiu Towarzystwa oraz przekazywanie go podległym jednostkom
  12. Zacieśnienie współpracy ze wszystkimi polskimi organizacjami na Wschodzie oraz tamtejszymi polskimi szkołami
  13. Zarząd Główny TMLiKPW występować będzie do władz RP z monitami dotyczących Polaków na Wschodzie oraz problemów dotyczących Kresów w kraju, między innymi:
   • w sprawie respektowania porozumień dotyczących polskiej mniejszości narodowej na Kresach Południowo-Wschodnich
   • w sprawie przywrócenia terminów pomocy finansowej polskim organizacjom na Kresach
   • z wnioskiem, aby podczas Apeli Poległych z okazji świąt narodowych uwzględnić pola bitewne na Kresach jak np. Zadwórze, zwane Polskimi Termopilami
   • będzie popierać wniosek o ustanowienie dnia 11 Lipca – Dniem Pamięci o ludobójstwie Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich
   •  w sprawie kontynuowania starań o wprowadzenie do programów szkolnych prawdy historycznej dotyczącej Kresów Wschodnich
   •  z interwencją w sprawie naruszania prawdy historycznej przez ukraińską prasę i media w Polsce
   •  w sprawie utraty uprawnień wynikających z Karty Polaka w przypadku uzyskania polskiego obywatelstwa
   •  poczyni starania o znowelizowanie ustawy o zbiórkach publicznych w kwestii przeniesienia uprawnień do wydawania pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych z MSW na administrację lokalną, w przypadku organizacji kwest, z których środki przekazywane są za granicę
   •  będzie popierać starania o uzyskanie godnego miejsca i zgody na postawienie w Warszawie pomnika poświęconego pamięci ofiar ludobójstwa Polaków przez ukraińskich nacjonalistów
   •  w sprawie przywrócenia pamięci o „Kadetach Lwowskich” -uczestnikach III Powstania Śląskiego w 1921 roku, ustanawiając dzień 21 maja – świętem Kadeta Lwowskiego
  14. W celu integracji członków Towarzystwa przygotować informację o osiągnięciach poszczególnych Oddziałów i Klubów i stworzyć mapę regionalnych atrakcji jako propozycję dla innych Oddziałów i Klubów, w celu skorzystania z nich (np. wypoczynek po kosztach własnych)
  15.  Zarząd Główny poczyni przygotowania i włączy się organizacyjnie do obchodów okrągłych rocznic ważnych wydarzeń historycznych i tak:
   1.  w 2013 r. –25-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich – Zarząd Główny ustanowi pamiątkowy medal „Za utrwalanie pamięci o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich” i uhonoruje nim zasłużone osoby dla Kresów
   2. 95-ta rocznica Obrony Lwowa i Odzyskania Niepodległości Polski
   3. 70-ta rocznica mordów dokonanych na ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich przez PUN UPA
   4. w 2014 – 75-ta rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę
   5. w 2015 – 75-ta rocznica mordu Profesorów Lwowskich

PODSUMOWANIE KADENCJI

W kadencji 2012-2016 Zarząd Główny pracował w składzie 19 osobowym, ale w ostatnim roku pozostało już tylko 15 aktywnych członków. Trzy osoby zmarły: Wacław Baczyński, Władysław Olszowy i Michał Wojdyła. W ubiegłym roku Stanisław Grossmann z Katowic przeprowadził się na Wybrzeże i od tego czasu nie uczestniczył w naszych posiedzeniach. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego mięli przydzielone obowiązki i w miarę posiadanych możliwości z nich się wywiązywali. Niektóre zadania nie zostały zrealizowane, ponieważ ich inicjatorzy odeszli. Tak np. było z projektem ogólnokrajowego spotkania szkół noszących imię Orląt Lwowskich.Pomysłodawcą był prof. Władysław Stążka, były Prezes Oddziału w Lublinie. Nowy Prezes nie podjął już tej inicjatywy. Wówczas zobowiązał się do tego Wacław Baczyński z Częstochowy, ale po jego odejściu nowy Prezes nie podjął tematu. Innych chętnych nie było.

JEDNOSTKI TOWARZYSTWA – w ostatniej kadencji powołano jedną nową jednostkę: Klub TMLiKPW w Paczkowie, natomiast zlikwidowano Oddziały: w Kędzierzynie-Koźlu, Kłodzku, Węglińcu, Pokucie-Wrocław oraz Kluby: w Kluczborku, oraz Młodzieżowy w Żarach.

SPRAWY WYDAWNICZE – czasopismo „Semper Fidelis” wydawane było jako kwartalnik. Otrzymywane dotychczas dotacje na wydawanie czasopisma pozwalały na regularne ukazywanie się czasopisma. Wydawaliśmy również każdego roku kalendarz lwowski, jako specjalny numer”Semper Fidelis”.

GŁÓWNE PROBLEMY JAKIMI ZAJMOWAŁ SIĘ ZARZĄD GŁÓWNY W KADENCJI

 1. W 2013 r. organizacją XXV – lecia Towarzystwa. Dwudniowe uroczystości rozpoczęto w Filharmonii Wrocławskiej, w której przed 25 laty miał miejsce Zjazd Założycielski Towarzystwa.
 2. W 2013 r. członkowie Z G obchodzili uroczyście w miejscach swoich siedzib rocznicę Ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów oraz 95-tą rocznicy obrony Lwowa i Niepodległości Polski.
 3. W 2014 r. obchodziliśmy 75-tą rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
 4. Każdego roku ZG współorganizował z Politechniką Wrocławską 4 lipca uroczystości związane z rocznicą mordu Profesorów Lwowskich.
 5. ZG pomógł finansowo wydać płytę z pieśniami wykonywanymi przez chór „Echo Kresów” z Kędzierzyna-Koźla.
 6. Zajmował się renowacją i porządkowaniem Cmentarza Łyczakowskiego (szczególnie zaangażowany był kol. Adam Gyurkovich oraz Oddziały w Katowicach i Tarnowie), zaangażował się również w renowację Cmentarza Janowskiego.
 7. W 2015 r. ZG przeprowadził szkolenie dla chętnych przedstawicieli Oddziałów i Klubów na temat organizacji pożytku publicznego (zaangażowani byli kol. Leszek Mulka i Zdzisław Piwko).
 8. Włączaniem młodzieży w działalność Towarzystwa, m.in. poprzez zakładanie Klubów Młodzieżowych. W minionej kadencji założono 1 klub w Bolesławcu, w Gimnazjum Samorządowym nr 2 powstało Koło Historyczne Miłośników Jazdy Konnej im. Ułanów Kaniowskich, jest pod opieką TMLiKWP.
 9. Pomocą Polakom na Wschodzie.
 10. Szerzeniem prawdy o dziejach Lwowa i Małopolski Wschodniej, poprzez publikacje zamieszczone w „Semper Fidelis”, artykuły, stanowiska Zarządu Głównego
 11. Występował do władz RP w sprawie nauki historii w szkołach, zakłamywaniu historii w sprawie uznania w Polsce 11 Lipca Dniem Pamięci i wielu innych sprawach dotyczących problemów Polaków mieszkających za Wschodnią granicą.

INNE DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 1. Członkowie Zarządu Głównego brali udział w bardzo wielu, różnych uroczystościach państwowych, kościelnych, festiwalach, Dniach Lwowa, Dniach Kresowych, rocznicowych, zwłaszcza związanych ze Lwowem i Kresami, brali udział w sympozjach, oraz festiwalach, Dniach Lwowa, Dniach Kresowych, odsłonięciach tablic, jubileuszach Oddziałów i Klubów, „opłatkach”, „jajeczkach”, otwarciach wystaw, nadawaniu szkołom, placomimion bohaterów związanych z Kresami itp.
 2. W grudniu 2015 r. Prezes Andrzej Kamiński uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Tadeusza Samborskiego, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania, oraz wielu nauczycieli z regionu, na temat podręczników do nauki historii.
 3. 1 października 2015 r. zostało podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

ODZNACZENIA

 1. Kapituła ds. Odznaczeń przy Zarządzie Głównym TMLiKPW w minionej kadencji przyznała 328 Złotych Odznak TMLiKPW, w tym 186 dla najbardziej zasłużonych członków, a 142 dla osób szczególnie zasłużonych dla Towarzystwa.
 2. Z okazji XXV- lecia TMLiKPW- „odznaki 25-lecia” przyznane na wnioski Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów i Klubów otrzymało 1005 osób.
 3. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa wręczono specjalne medale.
 4. Towarzystwo nasze odznaczone zostało Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP, nadanym przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I WYJAZDY NA WSCHÓD

Zarząd Główny współpracował z polskimi organizacjami na Kresach. W uroczystości XXV- lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej udział wzięli Prezes Andrzej Kaminski, Wiceprezes Danuta Śliwińska oraz Prezes i Wiceprezes Oddziału w Tarnowie: Halina Żmuda i Bogusława Romaniewska.

Z pomocą dla Polaków na Wschodzie wyjeżdżały Koleżanki oraz Koledzy wiele razy, mi.in. Janusz Sekulski, Stanisław Łukasiewicz, Zygmunt Muszyński, przedstawiciele Tarnowa, Sanoka, Leżajska, Rzeszowa, Opola, Tychów itd.

Adam Gyurkovich wyjeżdżał w sprawach porządkowania Cmentarza Łyczakowskiego. W czerwcu 2015 r. niektórzy członkowie ZG brali udział w konsekracji kościoła we Lwowie na Zboiskach, a w kwietniu 2016 r. w uroczystościach 360-tej rocznicy Ślubów Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej. Prezes Andrzej Kaminski i Danuta Śliwińska byli z krótką, roboczą wizytą we Lwowie w sprawie renowacji i porządkowania Cmentarza Janowskiego. Zarząd Główny współpracował z wieloma organizacjami w kraju: z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Związkiem Sybiraków, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Rodziną Katyńską, Stowarzyszeniem Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i z innymi.

– 10 –

XXV-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wrocław 21-22.09.2013r.

Uroczystości XXV-lecia TMLiKPW rozpoczęły się 21 września we Wrocławiu, w sali Filharmonii Wrocławskiej, w sali gdzie ćwierć wieku temu odbył się pierwszy Zjazd Wyborczy Towarzystwa. Wszystko pod Patronatem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnictwo w Komitecie Honorowym przyjęli Aleksander Marek Skorupka – Wojewoda Dolnośląski, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Jacek Ossowski – Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia, JE ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, JE ks. Mieczysław Mokrzycki – Arcybiskup Metropolita Lwowski, JE ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup, JE ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski, dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Komitet Organizacyjny tworzyli : Prezydium Zarządu Głównego, oraz Prezesi Klubów Wrocławskich TMLiKPW.

Uroczyście wprowadzono sztandary Zarządu Głównego oraz szkół, odśpiewaliśmy nasz hymn „W dzień deszczowy i ponury”. Po hymnie Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW Andrzej Kaminski otworzył spotkanie, serdecznie witając licznie zgromadzonych na sali Lwowian, Kresowian, członków Towarzystwa z wielu Oddziałów i Klubów w Polsce. Szczególnie serdecznie powitał zaproszonych Gości: Emila Legowicza Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej ze Lwowa, Jana Franczuka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Jego Magnificencję prof. Stanisława Sławomira Nicieję – Rektora Uniwersytetu Opolskiego, oraz Honorowych Członków Towarzystwa – Zbigniewa Gratę z Brzegu i Zdzisława Kuhla z Opola. Prezes Kaminski wręczył Gościom piękne medale pamiątkowe wybite z okazji XXV-lecia Towarzystwa. Odznaki XXV-lecia Towarzystwa z rąk Prezesa otrzymali zasłużeni, wieloletni prezesi Oddziałów i Klubów, byli prezesi i członkowie Zarządu Głównego, obecni członkowie Zarządu Głównego oraz panie przewodniczące Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Głos zabrał Emil Legowicz – Prezes TKPZL, złożył gratulacje na ręce Prezesa z okazji XXV-lecia Towarzystwa oraz podziękował za współpracę Prezesom Oddziałów: Adamowi Gyurkovichowi, Wacławowi Baczyńskiemu i Januszowi Sekulskiemu, wręczając równocześnie Złote Odznaki TKPZL. Natomiast Prezes Andrzej Kaminski i wiceprezes Danuta Śliwińska otrzymali specjalne dyplomy uznania z podziękowaniem za wieloletnie zasługi i pamięć o Polakach na byłych Kresach i we Lwowie oraz za poświęcenie i działalność na rzecz rozwoju Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Złote Odznaki TKPZL już posiadają.

Wiceprezes ZG Danuta Śliwińska odczytała listę członków Zarządu Głównego, prezesów Oddziałów i Klubów oraz osób zasłużonych dla Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich,zmarłych w ostatnim pięcioleciu, Ich pamięć uczczono na stojąco minutą ciszy.

W dalszej części uroczystości Prezes Andrzej Kaminski w obszernym wystąpieniu podsumował 25-letnią działalność Zarządu Głównego Towarzystwa, która jest zawarta w naszej historii, a także w Semper Fidelis nr 3 A z 2013 r., specjalnym wydaniu poświęconym w całości 25 leciu TMLiKPW. Ponadto w numerze tym opublikowane zostały zdjęcia obrazujące działalność Oddziałów i Klubów Towarzystwa.Swoje wystąpienie Prezes Andrzej Kaminski zakończył słowami „ przypominam, że wielu wspaniałych członków odeszło, że jesteśmy coraz starsi i z roku na rok coraz bardziej przerzedzają się nasze szeregi i naszym nadrzędnym zadaniem jest pozyskiwanie młodych ludzi, którzy w przyszłości poprowadzą Towarzystwo nie zapominając, że Lwów i Kresy wniosły ogromny wkład historyczny, naukowy, kulturowy w dzieje Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części uroczystości wystąpił prof. Stanisław Sławomir Nicieja, opowiadając pięknie o „Kresowej Atlantydzie”. Przedstawił sposób tworzenia i pisania kolejnych książek, do tej pory ukazały się już 3 tomy. Opisuje w nich szereg miast i miasteczek kresowych, pisze o ich powstaniu, rozwoju, zabytkach, o życiu mieszkańców. Zwrócił się do obecnych na sali z prośbą o pomoc w dalszym pisaniu, o przysyłanie materiałów, opisanych zdjęć z miejscowości na Kresach Południowych, a wszystko po to, aby uchronić od zapomnienia życie na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich i przekazać następnym pokoleniom.

W części artystycznej, którą znakomicie prowadził aktor scen krakowskich Wojciech Habela, wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 im. „Orląt Lwowskich” w Oławie, z programem o Lwowskich Orlętach pod tytułem „Moje serce zostało we Lwowie”. Z ciekawym programem wystąpili również uczniowie Gimnazjum nr 15, im. „Profesorów Lwowskich” we Wrocławiu, m.in. parodiując dawnych, znanych profesorów, np. Stefana Banacha czy Kazimierza Bartla. Z recytacją wierszy lwowskich wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 we Wrocławiu noszącej imię Stefana Banacha, a Marek Gierczak z Opery Wrocławskiej zaśpiewał wzruszająco i z przejęciem dwie lwowskie piosenki „Orlątko” i „Tyle jest miast”. Swoim występem uświetnił naszą uroczystość prowadzący ją wspólnie z prezesem Andrzejem Kaminskim,Wojciech Habela. Pięknie recytował długi wiersz i zaśpiewał trzy piosenki Jerzego Michotka. Na zakończenie nasze „Tyligentne Batiary” czyli Adam Żurawski i akompaniujący mu Andrzej Jaworski zaprezentowali kilka pięknych, lwowskich piosenek.

Adami Jędrek bawili nas również podczas biesiady, która do późnych godzin wieczornych odbywała się na wolnym powietrzu przy restauracji „Olimp” na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Były śpiewy i tańce, wyjątkowy humor wszystkim dopisywał, a prawdziwy duch kresowy, który w nas drzemie ujawnia się zawsze z wielką siłą przy takich spotkaniach.

W niedzielę 22 września 2013 r., o godz. 9.30, w kościele pod wezwaniem św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu, zamówioną dla Kresowian Mszę św. celebrował ks. kardynał Henryk Gulbinowicz. Msza św. była odprawiana w intencji zmarłych i żyjących członków TMLiKPW, a także w intencji ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, który 17 października skończył 90 lat.Był nasz sztandar, a pieśni „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa „ i „Lwowskie Madonny” w wykonaniu Adama Żurawskiego przy akompaniamencie organów wzruszyły do łez.

Po Mszy św. Prezes Andrzej Kaminski podziękował księdzu kard. Henrykowi Gulbinowiczowiza jej odprawienie,ks. proboszczowi za organizację Mszy św. i ciepłe słowa skierowane podadresem Kresowian, ks. prof. Stanisławowi Pawlaczkowi za wygłoszoną homilię. Wszystkim trzem Duchownym przekazał piękny, pamiątkowy medal specjalnie wybity na nasze XXV-lecie.

I tak zakończyły się nasze dwudniowe obchody XXV-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

– 11 –

VIII Kadencja 25.09.2016r. – 26.09.2020r.
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich–Wrocław, 23-25.09.2016r.

Kolejną kadencję 2016-2020 rozpoczął VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Towarzystwa, w dniach 23-25 września 2016 r. we Wrocławiu. Do Zarządu Głównego wybrano 15 członków : Prezes Andrzej Kaminski, v-ce Prezesi Danuta Śliwińska i Zdzisław Piwko, Sekretarz Jolanta Kołodziejska, Skarbnik Leszek Mulka,członkowie Janusz Furmaniuk, Adam Gyurkovich, Krzysztof Kopociński, Zygmunt Muszyński, Janina Półtorak, Janusz Sekulski, Barbara Smoleńska, Danuta Szydłowska, Jan Szymański, Jan Tarnowski.

Główna Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Grażyna Ewa Bajurny, członkowie: Eugeniusz Dzioba, Ryszard Kilar, Andrzej Królica, Karol Liwirski.

Główny Sąd Koleżeński: Przewodnicząca Danuta Dąbrowska, członkowie Antoni Jadach, Urszula Kogut, Witold Michalski, Janina Smolińska.

Główne Kierunki Działania Zarządu Głównego na kadencję 2016-2020

 1.  Sprawy organizacyjne:
  1. Bieżące porządkowanie spraw Oddziałów i Klubów TMLiKPW nie przejawiających żadnej działalności i nie odprowadzających 25 % z zebranych składek do Zarządu Głównego oraz powoływanie nowych jednostek.
  2. Dla prawidłowej działalności i właściwej realizacji programu Zarząd Główny powoła koordynatorów z ramienia Z G do spraw :
   1. Współpracy z Władzami w kraju i na Wschodzie
   2. Cmentarza Obrońców Lwowa i cmentarzy na Wschodzie
   3. Cmentarza Łyczakowskiego
   4. Reklamy i Promocji Towarzystwa
   5. Kontaktów z Organizacjami Polskimi na Wschodzie
   6. Współpracy z Innymi Organizacjami w Kraju
   7. Wydawniczo – Historycznych
   8. Pomocy Polakom na Wschodzie
   9. Współpracy z Młodzieżą na Wschodzie
   10. Powołania Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wsch.
   11. Odznaczeń
   12. Organizacji Imprez i Kalendarium Rocznic
   13. Prowadzenia Kroniki Zarządu Głównego TMLiKPW Koordynatorzy mogą pracować jednoosobowo, mogą również wieloosobowo, gdy znajdą się chętni do współpracy.
  3. Zarząd Główny promować będzie sprawy Towarzystwa w środkach masowego przekazu (dotyczy to członków Zarządu Głównego, którzy mają takie możliwości) m.in. dla pozyskiwania nowych członków, przyciągnięcia do Towarzystwa młodzieży, sponsorów, pomocy w załatwianiu problemów Polaków zamieszkałych za Wschodnią Granicą.
  4. W 2017 r. Zarząd Główny zorganizuje naradę Prezesów Oddziałów i Klubów TMLiKPW w celu omówienia głównych kierunków działalności na następne lata.
 2. Sprawy programowe:
  1. W obecnej kadencji Zarząd Główny będzie współpracował z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego w zakresie pozyskiwania środków na wydawnictwa kresowe, w zakresie uzgodnień dotyczących remontów na Cmentarzu Obrońców Lwowa i Łyczakowskim oraz innych cmentarzy we Lwowie i na Wschodzie.
  2. W dalszym ciągu Zarząd Główny zajmować się będzie porządkowaniem Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odnawiania nagrobków i pomników na Kwaterze Powstańców Listopadowych.
  3. W dalszym ciągu będą czynione starania o utworzenie Instytutu Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich.
  4. Poczynione będą starania o kontynuację wydawania czasopisma „Semper Fidelis” jako kwartalnika.
  5. Kontynuowana będzie aktualizacja strony internetowej Zarządu Głównego i doprowadzenie do pełnego wdrożenia wymiany informacji i korespondencji między Zarządem Głównym a Oddziałami i Klubami.
  6. Koordynacja wielu zagadnień i problemów zgodnie z pkt. A 2.
  7. Wydawanie biuletynu informacyjnego „Wiadomości” i przekazywanie aktualnych problemów Towarzystwa podległym jednostkom.
  8. Większe zainteresowanie i niesienie pomocy starszym i schorowanym Lwowianom i Kresowianom w kraju.
  9. 9.Niesienie pomocy Polakom na Wschodzie.
  10. Zacieśnienie współpracy z organizacjami polskimi i szkołami na Wschodzie.
  11. Zarząd Główny TMLiKPW występować będzie do odpowiednich władz RP w trudnych sprawach dotyczących Polaków na Wschodzie oraz problemów dotyczących Kresów w kraju, m.in. :
   1. w sprawie respektowania porozumień dotyczących polskiej mniejszości narodowej na Kresach Południowo-Wschodnich
   2. w sprawie kontynuowania starań o uwzględnienie w programach szkolnych prawdy historycznej dotyczącej Kresów
   3. z interwencją w sprawie naruszania prawdy historycznej przez ukraińską prasę i media w Polsce
   4. poczyni starania o znowelizowanie ustawy o zbiórkach publicznych w kwestii przeniesienia uprawnień do wydawania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek z MSWiA na administrację lokalną, w przypadku organizacji kwest, z których środki przekazywane są za granicę
   5. w sprawie przywrócenia pamięci o „Kadetach Lwowskich” , uczestnikach III Powstania Śląskiego w 1921 r., ustanawiając dzień 21 maja –„Dniem Kadeta Lwowskiego”
  12. Zarząd Główny wystąpi do Telewizji z apelem, aby filmy i programy dotyczące Kresów emitowane były w czasie większej oglądalności.
  13. Zarząd Główny wystąpi z wnioskiem do Prezydenta RP o pośmiertne nadanie Kazimierzowi Górskiemu Orderu „Orła Białego”.
  14. ZG wystąpi z wnioskiem do władz m. Wrocławia o poparcie inicjatywy nazwania ulicy Lesława Węgrzynowskiego, legendarnego obrońcy Lwowa i medyka powstańczej Warszawy, lekarza i oficera RP.
  15. Kontynuowane będą zbiórki publiczne dla ratowania polskich cmentarzy na Wschodzie, a remonty powierzane fachowcom.
  16. Zarząd Główny poczyni przygotowania i włączy się organizacyjnie do przypadających okrągłych rocznic ważnych wydarzeń historycznych. I tak :
   1. w 2018 r.
    • 30 – lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wschodnich
    • 100 – lecie Obrony Lwowa i Niepodległości Polski
    • 75 – ta rocznica ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich
   2. w 2019 r.
    • 80 – ta rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Działalność Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa trwa już ponad 28 lat, jest ustabilizowana, zupełnie inna niż w początkowym okresie, kiedy wszyscy uczyliśmy się mówić o Kresach, chcieliśmy jak najszybciej nadrobić te długie lata milczenia. Teraz szeroką działalność prowadzą istniejące na terenie Polski Oddziały i Kluby, a jest ich jeszcze ponad 60, zastąpiły nas niejako w tych podstawowych sprawach. Zarząd Główny koordynuje działalność Towarzystwa, wyznacza kierunki działania, nie narzucając niczego. Ważne, aby działalność Klubów i Oddziałów była zgodna ze Statutem TMLiKPW.

W naszych działaniach nadal pełnych entuzjazmu i zaangażowania, coraz częściej stawiane jest pytanie – co dalej? Towarzystwo i my starzejemy się. Odeszło wielu naszych wspaniałych, utalentowanych członków, nasze szeregi powoli, ale systematycznie topnieją. Po nas zostanie ślad historii zapisany przez tych, którzy ukochali i nie zapomnieli swojej „Małej Ojczyzny”. Mamy jednak nadzieję, że młodsze pokolenia nie zmarnują tej naszej długoletniej pracy, starań i wysiłków, aby przetrwała wiedza mówiąca „skąd nasz ród”.

– 12 –

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Członków TMLiKPW, Wrocław – 21-23.IX.2018 r.

Tegoroczny Zjazd Sprawozdawczy, który został zorganizowany w połowie obecnej kadencji był połączony ze zjazdem prezesów Towarzystwa oraz z ważną dla nas uroczystością, bo właśnie we wrześniu minęło 30 lat od powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

22 września 2018 r. w Filharmonii Wrocławskiej odbyły się ogólnopolskie obchody XXX-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Główna uroczystość odbyła się dokładnie w 30. rocznicę zjazdu założycielskiego, 22 września1988 r. właśnie w Filharmonii Wrocławskiej.

Jubileusz XXX-lecia powstania TMLiKPW odbywał się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Komitet Honorowy obchodów jubileuszowych stanowili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, JE Henryk kardynał Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie Emil Legowicz.

Na obchody jubileuszowe przyjechali przedstawiciele oddziałów i klubów Towarzystwa z całej Polski, a ze Lwowa Prezes TKPZL Emil Legowicz i Edward Sosulski z kapelą „Lwowska Fala”.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Towarzystwa i sztandaru Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu oraz odśpiewaniem pieśni-hymnu „W dzień deszczowy i ponury”, który zaintonował Adam Żurawski, przy akompaniamencie Andrzeja Jaworskiego.

Po hymnie Prezes Zarządu Głównego Andrzej Kaminski przywitał uczestników uroczystości i otworzył obchody XXX-lecia Towarzystwa. Szczególnie gorąco witany był Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie Emil Legowicz, który złożył gratulacje z okazji jubileuszu XXX-lecia i przekazał Prezesowi Kaminskiemu okolicznościowy dyplom. Głos zabrał również Członek Honorowy Towarzystwa Pan Zbigniew Grata.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. W pierwszej kolejności Prezes Emil Legowicz wręczył Złote Odznaki Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej członkiniom Zarządu Głównego: Janinie Półtorak, Barbarze Smoleńskiej i Danucie Szydłowskiej. Z kolei Prezes Andrzej Kaminski wręczył pamiątkowe medale XXX-lecia osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, otrzymali je m.in.: Emil Legowicz, Edward Sosulski, Adam Żurawski i Andrzej Jaworski. Natomiast Odznaki XXX-lecia otrzymali najbardziej zasłużeni członkowie Towarzystwa i prezesi oddziałów, a także długoletni członkowie Zarządu Głównego.

Po tej ceremonii p. Leszek Mulka o odczytał listy gratulacyjne nadesłane do Zarządu Głównego z okazji XXX-lecia Towarzystwa. W pierwszej kolejności dyplom od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a następnie listy gratulacyjne od członków Komitetu Honorowego: Metropolity Lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Metropolity Wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. Odczytał także list od Prezesa Oddziału w Szczecinku Jana Maszkowskiego.

Historię powstania i działalność Towarzystwa w ciągu 30 lat istnienia przedstawił Prezes Zarządu Głównego Andrzej Kaminski. Niestety, w tym czasie zmarło wielu członków Towarzystwa, a w ostatnim pięcioleciu aż 19 członków Zarządu Głównego i prezesów oddziałów i klubów oraz 8 wybitnych osób zasłużonych dla Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zebrani uczcili ich pamięć chwilą ciszy.

Następnie p. Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie wygłosił interesującą prelekcję na temat Obrony Lwowa w listopadzie 1918 r. pt. „Nie tylko 11 listopada. Kresy w marszu ku Niepodległej”.

Prelekcja zakończyła część oficjalną uroczystości i po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpił Kabaret Lwowski „Tyligentne Batiatry”, czyli Adaśku Żurawski i Jędruś Jaworski oraz kapela „Lwowska Fala” ze Lwowa pod kierownictwem Edwarda Sosulskiego.

Godzinny występ „Lwowskiej Fali” zakończył obchody jubileuszowe XXX-lecia Towarzystwa. Całą uroczystość prowadził znany aktor scen krakowskich Wojciech Habela, który zapowiedzi programowe uzupełniał recytacją pięknych wierszy o Lwowie i Kresach.

Drugą częścią obchodów jubileuszowych był zjazd sprawozdawczy delegatów i prezesów oddziałów i klubów TMLiKPW, który odbył się w godzinach popołudniowych w hotelu „Agro”. Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego Andrzej Kaminski, gorąco witając delegatów, prezesów i gości. Następnie prof. Jan Buraczyński, prezes Oddziału w Lublinie, wręczył Prezesowi Kaminskiemu medal ufundowany z okazji 100.rocznicy Obrony Lwowa i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a prezes Oddziału w Świdwinie Mieczysław Kostur list gratulacyjny i okolicznościowe upominki.

Po części wstępnej rozpoczęły się obrady, które prowadzili: Leszek Mulka i Jan Tarnowski. Sekretarzami i zarazem protokolantami były panie: Jolanta Kołodziejska i Barbara Smoleńska.

Zgodnie z programem Zjazdu wybrano Komisję Mandatową w składzie: Kazimierz Bielecki – przewodniczący i Romana Stach – członek, oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyna Stafińska – przewodnicząca, Bogusława Romaniewska i Krzysztof Szczur – członkowie. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu – na ogólną liczbę 39 delegatów obecnych było 36.

W związku z tym przewodniczący zjazdu Leszek Mulka przedstawił Program Zjazdu oraz Regulamin Obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie przystąpiono do omawiania sprawozdań Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdania z działalności w latach 2016-2018 przedstawili:

 • Zarządu Głównego – prezes Andrzej Kaminski,
 • finansowe – skarbnik Leszek Mulka,
 • oddziałów i klubów – wiceprezes Danuta Śliwińska,
 • Głównej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Ewa Grażyna Bajurny,
 • Głównego Sądu Koleżeńskiego – przewodnicząca Danuta Dąbrowska.

Po krótkiej dyskusji sprawozdania przyjęto bez zastrzeżeń.

Ważnym punktem programu było rozpatrzenie wniosków o nadanie tytułu Członka Honorowego TMLiKPW. Zbiorowy wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego, zatwierdzony przez Zarząd Główny, przedstawił Prezes Andrzej Kaminski. Natomiast Prezesi Oddziałów, które złożyły wnioski do Zarządu, przedstawili sylwetki kandydatów wraz uzasadnieniami. Zjazd zaakceptował przedstawione kandydatury i podjął uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego TMLiKPW następującym osobom:

Halina Żmuda – Tarnów, Jan Słaby – Wrocław, o. Eustachy Rakoczy i dr Ryszard Stefaniak – Częstochowa, Stanisław Leszczyński, Jan Winglarek i Janusz Wasylkowski – Warszawa.

Następnie przystąpiono do dyskusji w sprawach różnych. Zebrani przekazywali swoje doświadczenia oraz przedstawiali różne propozycje dotyczące działalności Towarzystwa. Wnioski i propozycje były zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie. Najważniejsze z nich dotyczyły:

 • wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o pośmiertne nadanie Orderu Orła Białego generałom:
  Tadeuszowi Jordanowi Rozwadowskiemu, Romanowi Abrahamowi i Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi,
 • usypania we Wrocławiu kopca Obrońców Lwowa,
 • upamiętniania ważnych rocznic z historii kresowej poprzez organizowanie imprez sportowych,
 • procedury przyznawania Członka Honorowego Towarzystwa,
 • działalności klubów młodzieżowych TMLiKPW,
 • większego wykorzystywania drogi elektronicznej do przesyłania informacji,
 • tematu ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie towarzyskie, na którym przygrywały i śpiewały zespoły „Lwowska Fala” i „Tyligentne Batiary”. Gości bawił, jak zawsze, niezastąpiony Wojciech Habela.

Wart dodać, że prezes Oddziału w Szczecinie p. Krzysztof Szczur wręczył p. Danucie Śliwińskiej i p. Annie Oliwie pięknie wykonane w srebrze medaliki ze złotą koroną Matki Boskiej Wicyńskiej oraz książki jego autorstwa pt. „Utracone Kresy” za to, że obie panie są najbardziej zapracowanymi kobietami w naszym Towarzystwie.

Zjazdowi towarzyszyła wystawa „Lwów – Wrocław. Historia zaklęta w dokumentach” przygotowana przez Prezesa Oddziału Wrocławskiego Zdzisława Piwko. Na stoiskach oddziałów można było nabyć wydawnictwa o tematyce lwowskiej i kresowej oraz inne kresowe pamiątki.

Następnego dnia w kościele p.w. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żyjących i zmarłych Lwowian i Kresowian, którą celebrował ks. kan. Andrzej Brodawka. Piękną i wzruszającą homilię o Lwowie i jego obrońcach wygłosił ks. Ryszard Szczypel. Pieśni: „Gwiazdo Śliczna miasta Lwowa” i „Lwowskie Madonny” Jerzego Michotka śpiewał Adam Żurawski. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Roty” i wyprowadzeniem sztandaru Towarzystwa.

Po mszy św. uczestnicy Zjazdu odwiedzili siedzibę Zarządu Głównego.