II Ogólnopolska Pielgrzymka TMLiKPW na Jasną Górę

W dniach 1-2 kwietnia 2023 r. odbyła się druga Ogólnopolska Pielgrzymka Członków i Przyjaciół Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich do Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Pielgrzymka ta była wyrazem podziękowania Matce Bożej za opiekę, która Kresowianom daje siły w działalności na rzecz pamięci o ukochanej Ziemi Kresowej. W tym świętym miejscu, tak bliskim sercom Polaków, Kresowianie z całej Polski skupieni wokół Towarzystwa modlili się w intencji pomordowanych i poległych na Kresach II RP. oraz zawierzyli Maryi swoje troski o rodziny, ojczyznę i pokój na świecie, tak okrutnie targanym dziś kryzysami i wojnami. Pierwszym punktem uroczystości było spotkanie uczestników pielgrzymki w przebudowanych kazamatach pochodzącego z XVII wieku bastionu Świętej Barbary, w którym architekci zaprojektowali wspaniałą przestrzeń tworząc kaplicę Golgoty Wschodu, upamiętniającą Polaków którzy zginęli za wschodnimi granicami naszego kraju po 17 września 1939 r. Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Głównego TMLiKPW Adam Kiwacki, który przedstawił zakres prac Zarządu w minionym roku oraz zapoznał z programem Pielgrzymki. Głos zabrali również zaproszeni goście – prof. Stanisław Nicieja, który opowiedział historię niemal zapomnianego już dziś Maryjnego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie oraz dr Marcin Gapski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, który otworzył wernisaż wystawy autorstwa Tomasza Kuby Kozłowskiego zatytułowanej „Na Kresy po zdrowie”, zorganizowanej przez Muzeum Częstochowskie. Najważniejszą częścią jasnogórskiej pielgrzymki była Msza św. w intencji Polaków pomordowanych i poległych na Kresach II RP oraz uczestników pielgrzymki, koncelebrowana przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej bp Andrzeja Przybylskiego oraz o. Jana Poteralskiego z Klasztoru Ojców Paulinów. Po Mszy św. złożone zostały wieńce pod tablicami upamiętniającymi pomordowanych na Kresach Polaków oraz Ukraińców ratujących Polaków przed banderowskimi ludobójcami.

Kresową Eucharystię, a także uroczyste składanie wieńców uświetniła wspaniała pieśniarka Jaga Wrońska, krakowska artystka znana min. z występów w „Piwnicy pod Baranami”, zwana pod Wawelem „Krakowskim Wróbelkiem”. W trakcie Eucharystii zaśpiewała pieśń „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa” oraz „Wierne Madonny” Jerzego Michotka. Kresowa pielgrzymka zakończona została koncertem w Bastionie Św. Barbary w wykonaniu Jagi Wrońskiej, w którym znalazły się min. znane i lubiane piosenki lwowskie.