Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów

Spełnia się nasze marzenie i jak już informowaliśmy w Brzegu powstaje Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, na terenie Śląska, gdzie osiedliło się najwięcej Polaków wysiedlonych po II wojnie światowej z utraconych terenów na wschodzie Polski. Trwają prace dokumentacyjne związane z przystosowaniem przeznaczonego na muzeum obiektu. Tworzenie muzeum zapoczątkowała uruchomiona już 11 listopada 2019 roku wystawa stała „Kresy. Ocalone wspomnienia”, która powstała w oparciu o zbiory gromadzone przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w ramach Archiwum Kresowego już od 2018 r. Obecnie trwa zbiórka wszelkiego rodzaju pamiątek, dokumentów, zdjęć, opowieści na szersza skalę. Pracownicy Działu Dziedzictwa i Kultury Kresów urzędują nie tylko w Brzegu, ale odwiedzają różne miejscowości i instytucje oraz biorą udział w różnych wydarzeniach, aby nagłaśniać temat zbiórki, a także zbierać eksponaty i przy okazji prowadzą rozmowy z organizacjami kresowymi i kresowianami, którzy dzielą się pomysłami dot. nowo powstającego muzeum.

Jedno z takich spotkań odbyło się 16 maja br., kiedy Zamek Piastów Śląskich odwiedzili uczestnicy wycieczki z opolskiego oddziału TMLiKPW. Oto komentarz jaki zamieścili pracownicy muzeum w mediach społecznościowych po tym spotkaniu – Cyt.: „Takie wtorki lubimy!”.

16 maja odwiedzili nas członkowie opolskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wizyta rozpoczęła się zwiedzaniem brzeskiego zamku i opowieścią o barwnej historii brzeskich Piastów. Wiele wzruszeń i emocji wywołało zwiedzanie wystawy stałej Kresy. Ocalone wspomnienia. Wśród eksponatów i kresowych pamiątek nasi goście dzielili się anegdotami z ich życia między Kresami a Śląskiem.

Mieliśmy okazję porozmawiać o powstającym w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Żywe zainteresowanie tematem i wspólna troska o historię pozwalają z wielkim entuzjazmem patrzeć w przyszłość i tworzyć plany odnośnie nowego oddziału.

Jesteśmy wdzięczni wszelkim środowiskom kresowym i osobom niezrzeszonym, którzy swoją obecnością, dobrą myślą i radami wspierają nas w tym wymagającym przedsięwzięciu, jakim jest tworzenie nowego muzeum. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić serdecznie zapraszamy!

Artykuł na temat powstającego w Brzegu muzeum ukazał się również w kwartalniku „Monitor Trzeciego Sektora” napisany przez panią Małgorzatę Sobolewską pt. „Muzeum naszych korzeni coraz bliżej”.

Pracownicy muzeum informują, że 19 maja br. miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie programu funkcjonalno-uzytkowego przyszłego Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Gośćmi byli eksperci w dziedzinie historii i kultury, a także architektury oraz zagospodarowania przestrzennego. Zespól pod kierownictwem dr. inż. arch. Krzysztofa Raszczuka przedstawił roboczy projekt koncepcyjny placówki. Na temat możliwości scenariuszowych wystawy muzealnej głos zabrali prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Muzeum Piastów Śląskich dr Dariusz Byczkowski oraz pracownicy działu kresowego: dr Andrzej Peszko, Karolina Jabłońska, Hubert Tarka i Marek Pyzowski.

Prowadzona była wielowątkowo debata, podczas której padły konkretne uwagi i propozycje aranżacji obiektu, a także dot. narracji wystawy. Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec br. Przed kilkoma dniami odbyła się zbiórka kresowych pamiątek w Gminie Byczyna, a na 26 maja
zapowiedziana została zbiórka w Bolesławcu, gdzie pracownicy Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów będą uczestniczyli w obchodach Dnia Osadnika. Będzie to również okazja do spotkania z mieszkańcami i oddziałem TMLiKPW w Bolasławcu, któremu przewodniczy z dużym zaangażowaniem pani Barbara Smoleńska.

Kolejna ważna informacja w mediach społecznościowych zamieszczona przez pracowników muzeum w Brzegu mówi o ogłoszeniu przetargu na zamówienie publiczne, tj. prace porządkowe, rozbiórkowe i archeologiczne na terenie dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Szczegóły znajdą Państwo na www.bip.zamek.brzeg.pl, tam jest też link do Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych z projektami, SWZ i innymi dokumentami wymaganymi przepisami umożliwiającymi wykonawcom złożenie oferty, jak informują pracownicy muzeum.

Prace w całości finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szukamy wykonawcy zadania. Wykonawcy mogą składać oferty do 7 czerwca do godz. 10.00 za pośrednictwem portalu UZP. Wszystko odbywa się elektronicznie. Większość prac obejmuje tzw. działania archeologiczne (2/3), a 1/3 są to prace rozbiórkowe (m.in. łącznika prowadzącego z Gimnazjum do przyległych obiektów). Wszystko odbywa się w związku z opracowywaniem programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu. Dokument będzie gotowy w sierpniu i posłuży jako baza do opracowania projektów budowlanych na realizację inwestycji.

Te wszystkie informacje które pracownicy na bieżąco zamieszczają na stronach społecznościowych świadczą o dużym zaangażowaniu w tworzenie tego ważnego dla kresowian obiektu. Publikujemy te informacje w uzgodnieniu z dyrekcją Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, aby docierały do jak największej liczby kresowian i osób zainteresowanych budową Muzeum Dziedzictwa Kultury Kresów. Zachęcamy do odwiedzania wystawy stałej, a także do przekazywania materiałów archiwalnych, pamiątek, dokumentów itp. przywiezionych z kresów.

Dyrekcja muzeum zaprasza do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji o powstawaniu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów:
www.brzegzamek.pl/muzeum-dziedzictwa-i-kultury-kresow/do-brzegu-na-kresy