Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TMLiKPW

W dniach 22-24 października 2021 roku we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TMLiKPW.

Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Głównego Andrzej Kaminski, poprosił o uroczyste wprowadzenie sztandaru, podczas którego odśpiewano Hymn Towarzystwa „W dzień deszczowy i ponury”. Termin kadencji minął we wrześniu 2020 roku, ale trwająca od początku tego roku pandemia Koronawirusa – Covid-19 uniemożliwiała wcześniejszą organizację większego spotkania ze względu na wprowadzone przez rząd rygorystyczne obostrzenia. W trakcie tego okresu kilkakrotnie zmieniano termin zjazdu, i udało się zorganizować dopiero w październiku br. chociaż do końca nie było pewności czy zjazd dojdzie do skutku bo pojawiła się czwarta fala koronawirusa.

Trwająca od wielu miesięcy pandemia paraliżowała naszą działalność, stosowane przez rząd obostrzenia uniemożliwiały organizację większych zgromadzeń. Miało to również wpływ na działalność oddziałów i klubów, brak kontaktów bardzo negatywnie wpływał na członków Towarzystwa, wiele jednostek zawiesiło działalność. Również działalność Zarządu Głównego w tym okresie była bardzo ograniczona, jedynie kilka razy odbyło się posiedzenie Prezydium, aby na bieżąco załatwić terminowe sprawy, sprawozdania itp. Krajowy zjazd delegatów odbył się tym razem tylko we własnym gronie, bez udziału gości z zewnątrz Towarzystwa, jak to było na poprzednim Zjeździe. Ze względu na trwające nadal obostrzenia i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk, maseczki) cały zjazd zorganizowano w jednym miejscu, bez przemieszczania się do centrum miasta, kiedy dawniej obrady, lub część rozrywkowa odbywały się w innym miejscu niż zakwaterowanie. W zjeździe uczestniczyło 57 delegatów, a także na prawach gości Prezesi oddziałów nie będący delegatami lub wyznaczeni przez nich członkowie oddziałów i klubów. Obrady rozpoczęły się w sobotę 23 października i zakończyły wstępnym odczytaniem przed uroczystą kolacją wyników głosowania. W trakcie wieczornego spotkania czas umilali Panowie Adam Żurawski i Andrzej Jaworski czyli znane dobrze wszystkim „Tyligentne Batiary”, a wspierał ich wraz ze swoją gitarą Pan Andrzej Szczepański – jak sam siebie określa – bard kresowy. „Tyligentne Batiary”- panowie, którzy wcześniej przez wiele lat występowali w szerszym składzie – od 15 lat występują samodzielnie i z okazji tego jubileuszu otrzymali od Zarządu Głównego pisemne gratulacje, a podczas Krajowego Zjazdu Prezes Andrzej Kaminski wręczył Panom pamiątkowe Albumy Kresowe i życzył wielu lat dalszej działalności. Tym miło spędzonym wieczorem przy muzyce i wspólnych śpiewach zakończył się pierwszy dzień obrad. Drugiego dnia po śniadaniu, tj. 24 października, obrady rozpoczęto od oficjalnego odczytania Protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji Pana Mariana Kaźmierczaka i ogłoszenia tym samym wyników wyborów. Podczas tegorocznego Krajowego Zjazdu wybierano 15 członków Zarządu Głównego , oddzielnie Prezesa oraz członków Zarządu, po 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów i po ukonstytuowaniu się poszczególnych organów skład władz Towarzystwa na kadencję 2021-2024 przedstawia się następująco:

Zarząd Główny TMLiKPW

Prezes Adam KIWACKI Częstochowa
Wiceprezes Piotr AFINIEC Zabrza
Wiceprezes Marek GROMASZEK Lublin
Sekretarz Jolanta KOŁODZIEJSKA Opole
Skarbnik Bogdan KOŚCIŃSKI Brzeg
Członkowie Andrzej AZYAN

Andrzej CHŁOPECKI

Jadwiga FEIFER

Antoni JADACH

Stanisław KAŃCZUKOWSKI

Ludwik MADEJ

Maria MAGOŃ

Witold MICHALSKI

Elżbieta NIEWOLSKA

Lesław POPŁAWSKI

Zabrze

Oświęcim

Katowice

Świdnica

Jelenia Góra

Częstochowa

Lubaczów

Stalowa Wola

Wrocław

Kraków

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Andrzej SZCZEPAŃSKI
Członkowie Danuta KACPRZAK

Bogumiła SZPONAR

Maria KAPROŃ

Mirosław SZYMAŃSKI

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący Zygmunt PARTYKA
Członkowie Andrzej SKIBNIEWSKI

Tadeusz KAWECKI

Igor MEGGER

Krzysztof SZCZUR

Po ogłoszeniu wyników nowo wybrany Prezes Adam Kiwacki w ciepłych słowach podziękował dotychczasowemu Prezesowi Andrzejowi Kaminskiemu oraz wiceprezes Danucie Śliwińskiej za długoletnią działalność w Zarządzie Towarzystwa i zadeklarował, że uczyni wszystko aby Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich działało jak najdłużej. Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów podjął uchwałę o nadaniu Panu Andrzejowi Kamińskiemu tytułu Prezesa Honorowego TMLiKPW, oraz tytułu Członka Honorowego TMLiKPW Pani Danucie Śliwińskiej, uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Prezes Adam Kiwacki podziękował również pozostałym członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego za dotychczasową pracę w minionej kadencji. Pomimo dużych zmian w składzie Zarządu Głównego nie zmieni się siedziba Zarządu i tak jak trwa od początku będzie nią Wrocław. Ostatnim punktem obrad było zatwierdzenie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. Komisja przedstawiła zgłoszone podczas Zjazdu wnioski oraz propozycje do dalszej pracy Zarządu Głównego i po dyskusji sporządziła Protokół zawierający 17 punktów. Wszystkie wnioski zostały przegłosowane jednogłośnie i Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów podjął Uchwałę Zjazdową stanowiącą wytyczne dla dalszej pracy Zarządu Głównego TMLiKPW w kadencji 2021-2024. Zjazdowi towarzyszyła wystawa przygotowana przez Barbarę Smoleńską – Prezes Oddziału TMLiKPW w Bolesławcu, odzwierciedlająca prowadzone renowacyjne nagrobków na cmentarzach kresowych, gdzie znajdują się mogiły naszych przodków. Pani Smoleńska wyjeżdża od wielu lat na Kresy z młodzieżą w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Na ostatni wyjazd jaki jest prezentowany na zdjęciach pojechali członkowie Oddziału w Bolesławcu. Była też możliwość nabycia wydawnictw kresowych z różnych oddziałów naszego Towarzystwa. Zjazd zakończył się wyprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem „Roty” przez zebranych.

Jolanta Kołodziejska
Sekretarz ZG TMLiKPW