Jubileusz 35-lecia powstania TMLiKPW

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na Jubileusz 35-lecia powołania i działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich, objęty patronatem honorowym Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Godność przewodniczącego Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów przyjął Ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Archidiecezji Lwowskiej.

Centralne uroczystości jubileuszu odbędą się we Wrocławiu w dniach od 30 września do 1 października 2023 roku.

Inauguracja uroczystości o godzinie 11.00 w sali teatralno-kinowej Domu Technika NOT przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 74.

Prosimy o zapoznanie się z Programem uroczystości jubileuszowych i warunkami uczestnictwa oraz potwierdzenie otrzymania przesłanych niniejszym informacji i uczestnictwa w uroczystościach.

Więcej informacji:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia oraz Zarządu Głównego TMLiKPW.