Jubileusz 35-lecia powstania TMLiKPW

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na Jubileusz 35-lecia powołania i działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich, objęty patronatem honorowym Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Godność przewodniczącego Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów przyjął Ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki – Metropolita Archidiecezji Lwowskiej.

Centralne uroczystości jubileuszu odbędą się we Wrocławiu w dniach od 30 września do 1 października 2023 roku.

Inauguracja uroczystości o godzinie 11.00 w sali teatralno-kinowej Domu Technika NOT przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 74.

UWAGA
W związku z remontem wrocławskiej katedry, uroczysta Msza św. związana z jubileuszem 35-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz koncert Jagi Wrońskiej odbędą się 1 października 2023 r. o godz. 13.00 w Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety, mieszczącym się obok wrocławskiego rynku. Za zmianę z przyczyn od nas niezależnych serdecznie przepraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z Programem uroczystości jubileuszowych i warunkami uczestnictwa oraz potwierdzenie otrzymania przesłanych niniejszym informacji i uczestnictwa w uroczystościach.

Więcej informacji:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia oraz Zarządu Głównego TMLiKPW.