W Blachowni pobiegli dla Orląt Lwowskich

21 września w Blachowni w powiecie częstochowskim miała miejsce kolejna już, druga edycja Biegu Orląt. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Pani Sylwia Szymańska Burmistrz Blachowni oraz TMLiKPW Oddział w Częstochowie. W tegorocznym biegu wzięło udział sto siedmioro dziewięciolatków z czterech szkół z terenu tej gminy. Reprezentację współorganizatora stanowili prezes oddziału Adam Kiwacki, Andrzej Szczepański i Ludwik Madej, którzy są zarazem osobami realizującymi różne funkcje we władzach naczelnych naszej organizacji. Andrzej Szczepański wystąpił w potrójnej roli, prezentując się jako Kresowy Bard, licznie zgromadzonym uczestnikom, znane lwowskie piosenki.

Wszystkie dzieci ukończyły wytyczony dystans, odbierając na mecie pamiątkowe medale i dyplomy. Grupowym zwycięzcą został, zgodnie z zasadami tego biegu, komplet jego uczestników. Nic zatem dziwnego, że dzieci promieniały radością i zadowoleniem. Zwieńczeniem tego ważnego wydarzenia, przeprowadzonego na miejskim stadionie, był konkurs wiedzy o Orlętach Lwowskich, obfitujący kolejnymi nagrodami. Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji biegu, Pani Burmistrz wręczyła pisemne podziękowania.