79. Rocznica Mordu Profesorów Lwowskich

4 lipca we Wrocławiu odbyły się obchody 79. rocznicy mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Rozpoczęły się mszą św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Główna część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich na skwerze prof. Kazimierza Idaszewskiego przy placu Grunwaldzkim.

Uroczystość miała charakter państwowy z udziałem kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego, a obok stanął poczet sztandarowy Politechniki Wrocławskiej.

Po odegraniu hymnu Polski kompania honorowa oddała salwę honorową. po czym głos zabrali: rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma.

Następnie przy dźwiękach werbli przedstawiciele urzędów i instytucji państwowych, władz samorządowych Wrocławia i województwa, delegacje wrocławskich uczelni, szkół i stowarzyszeń, oficerowie Wojska Polskiego, duchowieństwo oraz mieszkańcy Wrocławia złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Wśród nich także przedstawiciele Zarządu Głównego i Oddziału Wrocławskiego TMLiKPW.

Również we Lwowie uczczono 79. rocznicę mordu polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich. Obszerna relacja z uroczystości w Lwowie znajduje się na stronie „Kuriera Galicyjskiego”: www.kuriergalicyjski.com

Leszek Mulka
Zarząd Główny
TMLiKPW