XXV Dni Lwowa i Kresów

W piątek 3 czerwca 2022 roku w Poznaniu rozpoczęły się jubileuszowe XXV Dni Lwowa i Kresów organizowane przez poznański oddział TMLiKPW. Spotkanie inauguracyjne pod hasłem „Każda rodzina ma swoją historię” odbyło się w restauracji Markietanka z udziałem władz wojewódzkich, miejskich, oraz przedstawicieli różnych instytucji i stowarzyszeń. W spotkaniu uczestniczył też Adam Kiwacki – Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW. Prezes zabierając głos opowiedział o planach Towarzystwa, pochwalił bogatą działalność poznańskiego oddziału, a następnie wręczył dwie złote odznaki za szczególne zasługi dla Towarzystwa. Złotą odznakę TMLiKPW otrzymała Pani Maria Wielebska – długoletnia członkini oddziału oraz prof. Wojciech Łączkowski od wielu lat czynnie zaangażowany w działalność poznańskiego oddziału. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, serdecznej atmosferze, uświetnione występem artystycznym Agnieszki Szymańskiej oraz smacznym, słodkim poczęstunkiem. W ramach obchodów Dni Lwowa i Kresów zapowiedziane były kolejne spotkania, a zakończenie odbędzie się 2 października w Dniu Jedności Kresowian. Szerszy opis jubileuszu zostanie zamieszczony w kolejnym numerze kwartalnika Semper Fidelis.