Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich

W poniedziałek 20 czerwca 2022 roku w Katowicach został uroczyście odsłonięty Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Jacek Sarapata, który w ciekawy sposób zaprojektował to dzieło. Duży obelisk z orłem i krzyżem jest hołdem dla „Orląt Lwowskich” walczących w obronie Lwowa w czasie walk o niepodległość Polski oraz Kadetów Lwowskich walczących w obronie Górnego Śląska. Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, sfinansowany przez Towarzystwo oraz Instytut Pamięci Narodowej, stanął na Placu ks. Emila Szramka przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanym Kościołem Mariackim. Monument ten będzie symbolem uznania zasług przesiedlonych Kresowian zamieszkałych na Górnym Śląsku dla rozwoju polskości, tradycji, nauki, kultury i wielu innych dziedzin w trudnym powojennym czasie. Będzie też świadkiem historii łączącej od dawna Kresowian z Górnym Śląskiem. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się z udziałem władz wojewódzkich, miejskich i wielu zaproszonych gości, młodzieży szkolnej oraz licznych pocztów sztandarowych. Poprzedziła je Msza św. w pobliskim kościele, pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysław Mokrzyckiego, metropolity archidiecezji Lwowskiej. Po uroczystości odsłonięcia i poświęceniu pomnika odbyło się sadzenie papieskiego dębu, upamiętniającego 100-lecie powrotu Górnego Śląska do Polski. W uroczystości uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich z prezesem Adamem Kiwackim oraz pocztem sztandarowym.