Wycieczka – 8 dni na Pokucie

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w ośmiodniowej wycieczce autokarowej na Ukrainę. Wyjazd jest organizowany przez biuro turystyczne Wratislavia Travel.

4 września 2019 – 1 dzień środa
godz. 5.00 wyjazd z Wrocławia, przejazd na Ukrainę, zwiedzanie Żółkwi, renesansowego miasta założonego przez hetmana Żółkiewskiego: rynek, zamek, kościół św. Wawrzyńca, synagoga, obiadokolacja, nocleg

5 września – 2 dzień czwartek
śniadanie, zwiedzanie Lwowa z miejscowym przewodnikiem, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Katedra, kaplica Boimów, Uniwersytet, Cerkiew św. Jura, Opera, obiadokolacja, wieczór folklorystyczny w restauracji z muzyką na żywo, nocleg

6 września – 3 dzień piątek
śniadanie, dalsze zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem, Kopiec Unii Lubelskiej-Wysoki Zamek, Dzielnica Żydowska, Rynek starego miasta, Cerkiew Uspieńska, kościół Dominikanów, dzielnica ormiańska, kościół Bernardynów i pomnik Adama Mickiewicza, spacer po ulicy Akademickiej, Stryjski Park, obiadokolacja, nocleg

7 września – 4 dzień sobota
śniadanie, wyjazd w kierunku Stanisławowa, po drodze zwiedzanie: Świrz – zamek Świrskich, Cetnerów, Lamezanów i gen. Bora Komorowskiego; Halicz – przejście piesze wycieczki starym mostem kratowym nad Dniestrem na rynek, pomnik konny króla Daniela, muzeum historii Karaimów oraz ruiny zamku halickiego (wjazd na Górę Zamkową autokarem) stamtąd podziwianie widoku na Dniestr; Stanisławów- zwiedzanie miasta z przewodnikiem: rynek z ratuszem, kolegiata Potockich ob. galeria malarstwa, kościół pojezuicki z kolegium ob. katedra grecko-kat., kościół ormiański, synagoga Tempel, pomnik Adama Mickiewicza, centrum kultury polskiej, kościół Chrystusa Króla, obiadokolacja, nocleg

8 września – 5 dzień niedziela
śniadanie, msza św., zwiedzanie Kołomyi z przewodnikiem: rynek z ratuszem, gimnazjum, dawny kościół parafialny (ob. cerkiew), cerkiew św. Michała, bóżnica „Jeruzalem”, kino „Gwiazda”, spacer ul. Kościuszki (ob. Teatralna), Muzeum Huculszczyzny (dawny Narodnym Domu), Miejska Komunalna Kasa Oszczędności (ob. Narodny Dom), nowa cerkiew, gmach „Sokoła” oraz dawny cmentarz żydowski przy jeziorku miejskim (dawny staw Ramlera) przy ul. Tarnowskich (ob. Petlury), Polski Dom Ludowy-dworek Starzeńskich przy ul. Kraszewskiego (ob. Franka), czas wolny, obiadokolacja i nocleg

Grupa Tłumaczan, jedzie autokarem, zwiedzanie: Obertyn – kurhan poległych w bitwie obertyńskiej w 1531, kościół rzymsko-kat., Żywaczów, Tłumacz – rynek, kościół rzymsko-kat. czas wolny

9 września – 6 dzień poniedziałek
śniadanie, pętla Huculszczyzny z przewodnikiem: Jaremcze – dworzec kolejowy gdzie witano turystów pozdrowieniem Hules, wodospad
„Huk” na Prucie, jarmark huculski, kamień Dobosza. Worochta – dworzec kolejowy i kościółek rzymsko-kat., cerkiew św. św. Piotra i Pawła
wraz z mogiłą zbiorową ofiar UPA, cerkiew Narodzenia Bogarodzicy z XVII w., widoki na kamienny most kolejowy i panoramę górską Żabie (ob. Werchowyna) Krzyworównia – cerkiew Narodzenia Bogarodzicy z XVIII w., muzeum Iwana Franki z salą Stanisława Vincenta, przejazd wzdłuż obu Czeremoszów stroną polską i rumuńską aż do Wyżnicy, Wyżnica – przejście pieszo wycieczki przez most nad Czeremoszem do Kut Kuty – rynek z ratuszem, kościół rzymsko-kat., kościół ormiański (ob. cerkiew), cmentarz ormiańsko-polski Kosów – sanatorium dr. Tarnawskiego, rynek, nowy kościół rzym.-kat., cmentarz rzymsko- kat. z mogiłą zbiorową ofiar UPA Szeszory – wodospad Pistynki, Kołomyja – obiadokolacja i nocleg.

10 września – 7 dzień wtorek
śniadanie, cd. zwiedzania: spacer ul. Piłsudskiego (promenada) do Alei Wolności (ob. Lesi Ukrainki), Muzeum Pisanka, kino „Mars”, dawny okręgowy urząd skarbowy, poczta i starostwo, nowa cerkiew, atelier Küblera, Muzeum Historyczne m. Kołomyi (dawniej Rada
Powiatowa), Park Miejski z pomnikiem Adama Mickiewicza, cmentarz rzymsko-kat., dworzec kolejowy, skąd nasi przodkowie opuścili na zawsze Kołomyję wagonami towarowymi, oraz ul. Sienkiewicza (ob. Staromiejska) do Parku Studenckiego nad Prut, czas wolny, obiadokolacja, nocleg

11 września – 8 dzień środa
śniadanie, wyjazd do Polski godz. 7 00, po drodze Szeparowce – pomnik upamiętniający zamordowanych Żydów i Polaków, przekroczenie granicy, obiadokolacja, powrót do Wrocławia w godzinach nocnych

Ilość osób: 40-46 cena za os: 1250 zł

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem z klimatyzacją, wc,
  • 7 noclegów, pokoje 2 osobowe z łazienkami,
  • 7 śniadań, 8 obiadokolacji,
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie NNW 5000 zł, KL 10 000 €
  • bilety wstępu, lokalni przewodnicy, systemy komunikacji audio guide, wieczór,
  • folklorystyczny z muzyką na żywo.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Do wyjazdu niezbędny paszport ważny min do 15 marca 2020

BIURO PODRÓŻY WRATISLAVIA TRAVEL
Członek Dolnośląskiej Izby Turystyki
Wrocław, ul. Słowiańska 8, tel/fax (071)372 74 59,
www.wtr.pl e-mail: biuro@wtr.pl
NIP : 895-143-70-19 REGON 930978680
BANK PEKAOSA 64 1240 6768 1111 0010 4129 2289