Semper Fidelis Nr 3/2016

Ukazał się 3 numer Semper Fidelis, gdzie na szczególną uwagę zasługuje artykuł Marty Wolańczyk „Lwów w twórczości Jerzego Janickiego”. Bardzo ciekawy jest artykuł Krzysztofa Szczura o luminarzu lwowskiej historii i kultury Aleksandrze Czołowskim. O imprezie w Świdnicy, godnej naśladowania pt. „Wierni Kresom” pisze Irena Kopacka. Opisuje szkolne sympozjum patriotyzmu i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizowane w Szkole Podstawowej Nr 8 w Świdnicy.

SPIS TREŚCI
Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Andrzejowi Przewoźnikowi 1
Stanisława Bylica – Lwów – wiersz 1
Pismo od ministra Piotra Glińskiego 2
Pismo do marszałka Marka Kuchcińskiego 3
Pisma do Andrzeja Kaminskiego 4
Uroczysty pogrzeb doczesnych szczątków Symbolicznej Matki Nieznanego Żołnierza śp. Jadwigi Zarugiewicz 5
Stanisław Materniak – Kresy Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej. Nostalgia i mity 6
Marta Wolańczyk – Lwów w twórczości Jerzego Janickieg 8
Konstanty Czawaga – Pogrzeb polskiego żołnierza poległego pod Lwowem we wrześniu 1939 17
Ryszard Kilar – Niefortunny wybór 18
Karol Liwirski – Świdnica na trasie I Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą 16 – 19 czerwca 2016 r. 19
Krzysztof Szczur – Aleksander Czołowski (1865 – 1944) – luminarz lwowskiej historii i kultury (I) 21
UROCZYSTOŚCI W ODDZIAŁACH I KLUBACH TMLiKPW
Janusz Sekulski – Katyńskie ludobójstwo 25
Janusz Sekulski – Semper Fidelis Poloniae – Zawsze wierni Polsce 27
Jan Tarnowski – Konferencja w PG w Przylepie Dzielnica Nowe Miasto Zielona Góra 28
Andrzej Szlichta – Kolejna uroczystość w Częstochowie 29
Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński – Uroczystości w Żarkach Wielkich 30
Antoni Wilgusiewicz – Katowickie obchody 75. rocznicy zbrodni dokonanej na profesorach lwowskich (1941 – 2016) 31
Helena Kopacka – Wierni Kresom 32
Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński – Uroczystości w Żarach 34
Janusz Sekulski – Samochodem ciężarowym do Lwowa 37
Janusz Sekulski – Wołyńskie ludobójstwo 39
Anna Makowska-Cieleń – O spotkaniach wykonawców piosenki kresowej im. Piotra Frankowa 40
Eliza Szwed – VI Święto Kresowe w Gierałtowie 41
List Komitetu Organizacyjnego Odnowy Grobu Prof. E. Biernackiego 42
Helena Kopacka – Rodzinne opowieści Stanisława na tle wydarzeń historycznych 43
Jerzy Duda – Kresowi nauczyciele 46
Jerzy „Duda – Szlak nadziei 48
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Jolanta Stopka – Śp. Krzysztof Bulzacki (1930 – 2015) 51
Kazimiera Głogowska-Gosz – Wspomnienie w I rocznicę śmierci śp. Czesława Klimczyka (1938 – 2015) 52
Jerzy Duda – Śp. Edward „Dziunek” Swoboda (22 II 1934 – 26 IV 2016) 52
Helena Sak – Śp. Henryk Markowski (1932 – 2016). Wspomnienie 53
Informacja o Kalendarzu Lwowskim na rok 2017 53
Lista Ofiarodawców 53
MKiDN - logo Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.