Semper Fidelis Nr 2/2018

Właśnie ukazał się 2/2018 numer kwartalnika Semper Fidelis, który jest już 150 wydaniem tego czasopisma. Wiodącym tematem jest przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, o czym przeczytamy w artykule Zygmunta Szkurłatowskiego, a także Stanisława Firszta. To lekcja historii, temat bardzo ważny dla Polaków, trzeba przypominać młodym pokoleniom o bohaterach, którzy po 123 latach przywrócili Polskę na mapy świata.

O IV Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych pisze Tadeusz Samborski, zaznacza, że akcja osadnicza należała do największych i najtrudniejszych w Polsce zadań po II wojnie światowej. Warto pamiętać, że to w dużej mierze kresowianie wypędzeni ze swoich rodzinnych stron wnosili polskość na te ziemie, przywracali je do życia, otwierali fabryki, uruchamiali transport itp.

W innych artykułach znajdziemy wspomnienia o zasłużonych dla społeczeństwa postaciach, gdzie Jerzy Duda opisuje sylwetkę wybitnego pedagoga opolskiego Adama Feusette, urodzonego w Bolechowie woj. Stanisławowskie. Wieloletniego dyrektora sławnego Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu. Danuta Śliwińska natomiast wspomina znaną postać, bardzo zasłużoną dla przywracania pamięci o Kresach, mianowicie Jerzego Janickiego, który w sierpniu br. ukończyłby 90 lat. Jego pasją życiową było przekazanie pamięci i wiedzy o Lwowie i jego dziejach.

W dalszej części kwartalnika przeczytamy o tym co działo się w Oddziałach i Klubach, a także wspomnienia o tych, którzy odeszli z naszego grona w ostatnim okresie. Zachęcam do przeczytania całego numeru.

Semper Fidelis 2/2018 - okładka
Kliknij na obrazek, aby przeczytać Semper Fidelis
Nr 2/2018

Przeczytaj Semper Fidelis Nr 2/2018

MKiDN - logo Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.