PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 1 KWIETNIA 2023

Zarząd Główny zaprasza na Pielgrzymkę Członków i Przyjaciół Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do Częstochowy organizowaną w dniu 1 kwietnia 2023 roku.

Program Pielgrzymki znajduje się na plakacie, prosimy o zgłaszanie się oddziałów, podawanie ilości uczestników, oraz informację, czy będzie sztandar. Ponadto tak jak w ubiegłym roku jest możliwość zorganizowania zbiorowego obiadu w Domu Pielgrzyma /obecna cena 40,00 PLN/, a także zarezerwowania noclegów. Prosimy o zgłaszanie tych informacji do Zarządu Głównego Towarzystwa do 15 marca br. e-mail: tmlikpw-zarzadglowny@wp.pl, tel. 71 344 88 93, kom. 516 320 203.