Pielgrzymka na Jasną Górę – 09.04.2022

W dniu 9 kwietnia 2022 r. na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, powiązana z obchodami Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian, która zdaje się być za sprawą Patronki tego sanktuarium zwiastunem powrotu do wspólnoty Kresowian. Uroczysta Msza Św., odprawiona w jasnogórskiej bazylice w intencji pomordowanych, poległych, żyjących Kresowian i ich rodzin oraz za uczestników Pielgrzymki, była koncelebrowana przez ks. Łukasza Niedzielskiego z parafii p.w. Św. Barbary w Gaworzycach oraz przez wielkiego przyjaciela kresowian Ojca Jana Poteralskiego z zakonu o. Paulinów, który wygłosił poruszającą wszystkich obecnych homilię. Zwieńczeniem Świętej Ofiary był Akt Zawierzenia Matce Bożej, odczytany przez Adama Kiwackiego – Prezesa Zarządu Głównego, wobec klęczących uczestników Pielgrzymki.

Dzięki powiązaniu Pielgrzymki z wpisanym do kalendarza Urzędu Miasta Częstochowy Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, w jasnogórskiej uroczystości uczestniczyła młodzież częstochowskich szkół, reprezentowana przez kompanię honorową klas mundurowych, poczty sztandarowe częstochowskich szkół oraz występu laureatów Międzyszkolnego Konkursu „A serce zostało na Kresach”. Te akcenty ujawniły swą szczególną wartość w trakcie uroczystości patriotycznej na Wałach Jasnogórskich, na którą złożyły się wystąpienie Ryszarda Stefaniaka – wiceprezydenta Częstochowy, apel ku czci Polaków zamordowanych przez szowinistów ukraińskich oraz złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami polskich ofiar ludobójstwa na Kresach i udzielających im pomocy sprawiedliwym Ukraińcom. Pomysłodawcą i głównym organizatorem pielgrzymki był prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Adam Kiwacki. Nie szczędził on sił i czasu, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Ciężar prowadzenia uroczystości wziął na siebie niezrównany animator Wojciech Habela, który wespół z Andrzejem Szczepańskim, Zespołem „Chawira” z Krakowa oraz Promykami Krakowa ubogacił artystycznie to wydarzenie, którego pozostałe części odbywały się na terenie Klasztoru Jasnogórskiego w Sali Papieskiej.