Mieliśmy zaszczyt nazywać Go naszym Przyjacielem

Rankiem 9 stycznia odszedł do Wieczności ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jeszcze trzy miesiące temu, chociaż już bardzo chory, uhonorował swoją obecnością obchody jubileuszu 35 lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. Przywitany owacyjnie przez uczestników jubileuszowej gali, odebrał z rąk zarządu stowarzyszenia Lwowski Krzyż Kresowy i medal 35 lecia TMLiKPW. Ksiądz Tadeusz wziął też udział w w wieczornej wieczerzy kresowej zastrzegając, że w niedzielę musi wrócić do swojej Wspólnoty.

Wielki Człowiek, Kapłan i Patriota.

Pożegnajmy Go godnie i przechowajmy na zawsze naszą wdzięczność i pamięć.