Był z nami, nie mogło nas zabraknąć przy Nim

W dniu 18 stycznia odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele parafialnym w Radwanowicach, a po Eucharystii nastąpiło odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na cmentarz parafialny w oddalonej o 3 km Rudawie.

Zawsze łagodny, serdeczny i skromny, poprzez swoje heroiczne dokonania wyrósł na mocarza miary świętych: Franciszka z Asyżu i Brata Alberta Chmielowskiego. Ksiądz Tadeusz będzie dla nas na zawsze drogowskazem i znakiem sprzeciwu dla kłamstwa i zła, pozostawiając osieroconym dobre owoce swojego ziemskiego życia.