Leksykon – Kresowianie na Śląsku po 1945 roku

W dniach 21-22 czerwca w Instytucie Śląskim w Opolu odbyła się Konferencja otwierająca interdyscyplinarny Projekt „Kresowianie na Śląsku po 1945 r. – Leksykon”. Konferencja zorganizowana przez Instytut Śląski objęta była patronatem honorowym przez Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu, Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W konferencji uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w składzie Adam Kiwacki – Prezes Zarządu , równocześnie członek Rady Programowej Projektu oraz członkowie Zarządu Głównego Jolanta Kołodziejska i Andrzej Azyan. Celem Projektu jest scalenie dotychczasowego dorobku badawczego oraz publicystycznego w jednym uporządkowanym kompendium wiedzy – leksykonie tematycznym, z ujętymi hasłami biograficznymi i dziedzinowymi. Ocalenie dla potomnych przeniesionego dziedzictwa Kresów na teren Śląska po 1945 roku. Konferencja pokazała zebranym jaki ogrom informacji oraz dokumentów, fotografii, a także wspomnień dotyczących kresowian jest zgromadzony w różnych instytucjach. Podczas konferencji referujący przedstawili wiele tematów, m. in. Bogdan Kasprowicz z Bytomia o Ślązakach we Lwowie i Lwowiakach na Śląsku, Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie opowiadał o Lwowskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Śląsku po 1946 r., dr Bogusław Tracz z Gliwic o Kresowianach w miastach konurbacji górnośląskiej po II wojnie światowej, Bożena Kubit wygłosiła ciekawy referat dot. pamięci o Kresach utrwalonej na cmentarzach w Gliwicach, a dr Franciszek Wasyl z Krakowa opowiedział o badaniach dot. Ormian kresowych na Śląsku po 1945 roku. Program pierwszej konferencji poświęconej tworzeniu Leksykonu był bardzo bogaty i nie będzie to jedyna konferencja jak zapowiedzieli organizatorzy Profesor Maria Kalczyńska i z-ca dyrektora Instytutu Śląskiego dr Krzysztof Kleszcz. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, ale także pojedynczych osób posiadających cenne materiały do tworzonego Leksykonu powstanie wyjątkowe dzieło, kompendium wiedzy o ukochanych Kresach. Poniżej list z apelem do Kresowian. Szczegóły dotyczące informacji o Projekcie Kresowianie na Śląsku po 1945 roku znajdują się na stronie Instytutu Śląskiego www.instytutslaski.pl