Gala rozdania Nagród IPN „Semper Fidelis”

W piątek 15 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród IPN „Semper Fidelis”. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00. Laureatami V edycji nagrody przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej zostali: Towarzystwo Miłosników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców pracy (LWK OHP), Kresowe Towarzystwo Turzno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich (KTTK), Tomasz Kuba Kozłowski, Stanisław Szarzyński, Wojciech Drelicharz – wyróżnienie.

Podczas wręczenia nagród prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki podniósł iż: Nie ma tożsamości bez pamięci, nie ma wspólnoty bez tożsamości, nie ma narodu bez wspólnoty. Tym samym pamięć o Kresach Wschodnich jest wspólnym obowiązkiem budowania – dzisiaj w XXI wieku – naszej narodowej wspólnoty, naszego ducha. Wielowiekowa tradycja I Rzeczypospolitej wyposażyła nasz naród w szereg cech, emocji, wrażliwość na dziedzictwo kulturowe, religię, krajobraz, historie, które są wciąż częścią polskiego narodu. Czasy zaborów poszerzyły tę perspektywę o ludzi z Kresów, którzy walczyli w czynie insurekcyjnym o polską niepodległość. Budowali polską literaturę, a pod koniec XIX wieku – publicystów, polityków, którzy wciąż myśleli o tej samej wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. To marzenie spełniło się w roku 1918 i II Rzeczpospolita była krajem z województwami południowymi i wschodnimi, była wolna i niepodległa. Przypomniał, że rok 1939 doświadczył naród polski misterium głębokiego cierpienia i śmierci z rąk przedstawicieli dwóch systemów totalitarnych – niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. Podczas II wojny światowej ludzie mieszkający na Kresach doświadczyli jeszcze jednej strasznej i przerażającej zbrodni. Tym bardziej bolesnej, że zadanej z rąk sąsiadów – ukraińskich nacjonalistów. To zbrodnia, która zobowiązuje do dnia dzisiejszego. Zobowiązuje Instytut Pamięci Narodowej, ale też wszystkich państwa, do tego, by w końcu ekshumować i pochować ofiary ludobójstwa wołyńskiego – podkreśliłł prezes dr Karol Nawrocki.

Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy przyznał Nagrodę „Semper Fidelis” w roku  2019. Wyróżnienie to otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie obecnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na Kresach pozostały skarby będące źródłem naszej tożsamości, tradycji i kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu  relikwii dawnej Rzeczypospolitej pozostałych na Kresach, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków wyrażaną w postaci Nagrody „Semper Fidelis”.

Ludwik Madej

Więcej informacji o wydarzeniu:
www.ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-semper-fidelis/2023/195205,Poznalismy-laureatow-V-edycji-nagrody-IPN-Semper-Fidelis.html