30 lat minęło…

30 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć, ale to lata ciężkiej pracy. Pracy Prezesów, członków Zarządu Oddziałów i Klubów, a często również pozostałych osób zrzeszonych w Towarzystwie. To setki spotkań, prelekcji, wyjazdów na Kresy, różnych uroczystości, organizowanych przez Kresowian, którzy z całym sercem i ogromnym poświęceniem zaangażowali się w działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Z dumą możemy powiedzieć,że byliśmy wówczas pierwszą i największą organizacją w Polsce zrzeszającą Polaków przesiedlonych z dawnych ziem II Rzeczypospolitej. Dbanie o pamięć o Kresach, pomoc rodakom na Wschodzie, edukacja młodzieży – to główne działania, w które od początku swojego działania zaangażowali się członkowie Towarzystwa.

W dniu 22 września 2018 r. w Filharmonii Wrocławskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu XXX lecia Towarzystwa, w którym uczestniczyli Delegaci i Prezesi z całego kraju, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Pan Emil Legowicz – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej ze Lwowa,który 3 osoby uhonorował Złotą Odznaką „Zasłużony dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej”. Patronat Narodowy nad w/w uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda, a Wojewoda Dolnośląski-Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego-Cezary Przybylski oraz Prezydent Wrocławia-Rafał Dutkiewicz objęli naszą uroczystość Patronatem Honorowym. To w tym miejscu, dokładnie 22 września 1988 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Lwowa, które w niedługim czasie rozszerzyło swoją nazwę, dodając słowa „i Kresów Południowo-Wschodnich” – nazwa ta pozostaje do chwili obecnej.

Otwarcia uroczystości dokonał Prezes TML i KPW Pan Andrzej Kaminski, przedstawił historię postania, a także dorobek kulturowy, podsumował 30 lat działalności Towarzystwa. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wręczone zostały medale pamiątkowe, a najbardziej zasłużeni Prezesi, członkowie Towarzystwa, a także członkowie Zarządu Głównego otrzymali Odznaki 30-lecia Towarzystwa. Uroczystość prowadził aktor scen krakowskich Wojciech Habela, przeplatając zapowiedzi recytacją pięknych wierszy.

Po części oficjalnej zebrani wysłuchali bardzo interesującej prelekcji pana Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pt. „Nie tylko 11 listopada. Kresy w marszu ku Niepodległej”

Część artystyczną uświetniła wspaniała kapela ze Lwowa „Lwowska Fala” pod kierownictwem Edwarda Sosulskiego, oraz znani i lubiani od lat Panowie Adam Żurawski i akompaniator Andrzej Jaworski czyli „Tyligentne Batiary” z Bytomia.

W godzinach popołudniowych odbył się we Wrocławiu Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, po którym uczestników zaproszono na uroczystą kolację. Podczas Zjazdu na sali obrad prezentowana była wystawa „Lwów – Wrocław. Historia zaklęta w dokumentach” przygotowana przez pana Zdzisława Piwko. Tak weszliśmy w kolejne pięciolecie i póki sił starczy będziemy przypominać i utrwalać pamięć o naszych ukochanych Kresach.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości