100 rocznica Obrony Lwowa we Wrocławiu

W roku, w którym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przypada również 100 rocznica zwycięskiej walki o Lwów. Walki, do której stanęła we Lwowie młodzież, a nawet dzieci, najmłodszy chłopak miał 9 lat – to „Orlęta Lwowskie”, z których wielu oddało swe młode życie, ale Lwów został obroniony. To Obrońcy Lwowa, spoczęli na cmentarzu nazwanym dla uczczenia ich pamięci „Cmentarzem Obrońców Lwowa”, nazywanym też często Cmentarzem „Orląt Lwowskich”, który jest wydzieloną częścią Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Uroczystości z okazji 100 rocznicy Obrony Lwowa były organizowane przez oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w wielu miejscowościach w Polsce, tak było też we Wrocławiu, gdzie znajduje się siedziba Zarządu Głównego TMLiKPW. Organizatorem obchodów tej ważnej dla nas kresowian rocznicy był Prezes wrocławskiego Oddziału TMLiKPW – Pan Zdzisław Piwko, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Uroczystość odbywała się w kościele p.w. Świętej Rodziny i przy Pomniku Obrońców Lwowa, znajdującym się na cmentarzu obok Kościoła, a uhonorował ją swoim patronatem Prezydent RP Andrzej Duda. Jeszcze bardziej uświetniła ją obecność kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, znajdującego się w Katedrze Lwowskiej. Kopia została przywieziona specjalnie na tę okazję z kościoła św. Małgorzaty w Poznaniu, gdzie przebywa od lat. To przed tym obrazem 1 kwietnia 1656 r. król Jan II Kazimierz złożył śluby i ogłosił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej, oddając w opiekę Maryi naszą Polskę. Mszy św., w której uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych, m.in. Wojska Polskiego, TMLiKPW, Bractwa Kurkowego, wyższych uczelni i szkół wrocławskich, przewodniczył ks. Adam Łuźniak, który reprezentował metropolitę wrocławskiego. Podczas Mszy św. pisarz Stanisław Srokowski przypomniał te wydarzenia z przed 100 lat, nie było państwa przez 123 lata powiedział, ale naród polski istniał i zwyciężył.

Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy udali się na cmentarz parafialny Św. Rodziny, a tam przy Pomniku Obrońców Lwowa odbyła się jej dalsza część, odczytano Apel Poległych, wojsko oddało salwę honorową, po czym złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystości Prezes wrocławskiego Oddziału TMLiKPW Pan Zdzisław Piwko podziękował w serdecznych słowach za udział w obchodach.