Spotkanie wokół książki „Lwów z bliska i z lotu ptaka”

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Lublinie zapraszają na spotkanie wokół książki „Lwów z bliska i z lotu ptaka”, które odbędzie się 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Pałacu Lubomirskich w Lublinie (plac Litewski 3).

Naszymi Gośćmi będą autorzy publikacji „Lwów z bliska i z lotu ptaka” (2021) pod redakcją prof. Jana Buraczyńskiego. Ilustracje do książki pochodzą ze zbiorów Marka Gromaszka. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Gapski – Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.
Współorganizator i wydawca publikacji: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Po spotkaniu zapraszamy na świąteczny poczęstunek.