Semper Fidelis Nr 3/2017

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kwartalnika Semper Fidelis Nr 3/2017, w którym na wstępie zamieszczony jest obszerny tekst przemówienia dr. Tadeusza Samborskiego – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wygłoszonego w Legnicy w dniu 9 lipca 2017 r., podczas obchodów kolejnej rocznicy ludobójstwa dokonanego na Kresach II RP przez OUN UPA.

W dalszej części numeru znajdziemy artykuł Zygmunta Szkurłatowskiego, poświęcony Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich z okazji jubileuszu 200 lecia, przypadającego w dniu 4 czerwca 2017 r. Artykuł podzielony jest na 4 okresy, z których w bieżącym numerze opisany jest okres I-dot. dziejów od powstania Zakładu w 1917 r., do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r., oraz okres II- obejmujący czasy Polski niepodległej od 11.11.1918 r. do 31 sierpnia 1938 r. Autor planuje w rozdziale III opisać okres II wojny światowej i okupacji, a w rozdziale IV powojenny okres lwowski i wrocławski.

W numerze 3/2017 SF autor Marian Matkowski wspomina bitwę pod Zadwórzem, stoczoną przed 97 laty, 17 sierpnia 1920 r., a Joanna Wańkowska Sobisiak w artykule „Nie tutaj, nie teraz” przybliża nam bardzo ciekawą i zasłużoną dla Kresów postać Pana Stanisława Witka, urodzonego w Zadwórzu w 1924 r. Jest jeszcze wiele ciekawych i wartościowych historycznie artykułów, zachęcamy do przeczytania całego numeru,a także do zamawiania prenumeraty Semper Fidelis na rok 2018 oraz Kalendarza Lwowskiego 2018.

Semper Fidelis 3/2017 - okładka
Kliknij na obrazek, aby przeczytać Semper Fidelis
Nr 3/2017

Przeczytaj Semper Fidelis Nr 3/2017

MKiDN - logo Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.