ul. K. Ludwika (Swobody)

ul. K. Ludwika (Swobody)

ul. K. Ludwika (Swobody), autor nieznany, początek XX w, szkło