Pl. A. Mickiewicza

Pl. A. Mickiewicza

Pl. A. Mickiewicza przed postawieniem pomnika,_autor nieznany, koniec XIX w