VII Krajowy Zjazd TMLiKPW

VII Krajowy Zjazd TMLiKPW

Zdjęcie grupowe na VII Krajowym Zjeździe TMLiKPW.