Świadek Historii – poczet sztandarowy

Świadek Historii - poczet sztandarowy

Świadek Historii – poczet sztandarowy TMLiKPW