275 Pomnik Jana III Sobieskiego na placu św. Ducha we Lwowie