Lwów Plac Mickiewicza

Lwów Plac Mickiewicza

Kamienica Sprechera, w dali wieża Katedry Lwowskiej.