Wesołych Świąt 2018

Radosnych, pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie
Świąt Bożego Narodzenie
oraz szczęśliwych dni,
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
NOWYM 2019 Roku
wszystkim Kresowiakom ich Sympatykom
w imieniu Zarządu Głównego
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich życzy

Andrzej Kaminski
Prezes
ZG TMLiKPW